הודעות וחדשות

הודעה בדבר הגשת השגה - דיני מדינת ישראל- מועד אוגוסט 2014

07.09.2014

נבחנים יקרים,
על המעוניין/ת להגיש השגה על בחינה בדיני מדינת ישראל להודיע ללשכה באמצעות מייל המתמחים mitmahim@israelbar.org.il .לאחר ההודעה ללשכה, ניתן יהיה לראות את מחברת המבחן המבוקש בתיק האישי באתר האינטרנט, ולהגיש השגה באמצעות הטופס המצ"ב. השגות יש להגיש בפקס או בדואר, לכל המאוחר עד 5.10.14 .
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון