נט-המשפט

הגבלה של שעת הגשת בקשות דרך "נט המשפט" - מכתב מנהל בתי המשפט

26.08.2014

השופט מיכאל שפיצר, מנהל בתי המשפט

הננו להביא לידיעתכם ותשומת ליבכם את כוונת מערכת בתי המשפט להקפיד ולאכוף את תקנה 497 ג(ו) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, החל מיום 1.9.2014 (ו’ באלול התשע"ד), במיוחד בכל הנוגע להגשת בקשות. תקנה 497 ג(ו) קובעת כי כתב בי-דין שנשלח לאחר שעה 17:00 או ביום ו’ או ביום מנוחה, "יראו אותו כאילו נשלח ביום החול שלאחריו".
 
.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון