שונות

בקשה להתקבל כחבר בלשכה

15.09.2019

 
 
טפסי רישום המיועדים לזכאים להסמכה בלבד
 
מיועד למבקשים להירשם כחברים בלשכה  (שעברו את בחינות ההסמכה או שהיו פטורים מבחינות ההסמכה במועדם ולא נרשמו כחברים באותו מועד).
 
אל הטפסים יש לצרף אגרה משולמת בבנק הדואר למספר חש' הלשכה 4454120 , או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט ,בסך של 660 ש"ח .
 
מי ששילם את האגרה כחלק מתשלום אגרת בחינות ולא זוכה , אינו צריך לשלם שוב.
 
 
 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון