שאילתות

כיצד נעשה רישום מסמך הזיהוי של מבקש השירות?

06.03.2014

ועדת נוטריונים

רישום מסמך הזיהוי של מבקש השירות

 

תקנה 2(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 קובעת, כי הוכחת הזהות של מבקש שירות תהא על פי סעיף קטן 2(ב)(2) "בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו".

 

ברור, שתעודה ציבורית כלשהי שאינה נושאת תצלום, שלפיו ניתן לזהות את מבקש השירות, אינה קבילה. רצוי גם שהתעודה תהיה עדכנית.

 

הכיתוב בדוגמת האישורים שבתוספת השניה מתייחס לזיהוי על פי תעודת זהות או דרכון. תיאור התעודה או הדרכון הינו: שמספרו/ה  ______ שהוצא/ה על ידי  _____ ב- ______ ביום ______ .

יש לציין, כי רצוי להוסיף לאישור את מספר הזהות המופיע בדרכון, שכן רישומים רשמיים במדינה הם על פי מספר תעודת הזהות, כגון במשרד רישום המקרקעין.

 

הואיל וניתן לזהות את מבקש השירות על פי כל תעודה ציבורית אחרת הנושאת תצלום, יש לציין את פרטיה, כגון: על פי רישיון נהיגה, שבו לא מצויין מקום ההנפקה, ולכן לא מציינים זאת.

 

לגבי זיהוי על פי דרכון, יש לציין את שם המדינה שהנפיקה אותו, או לדוגמא: ניתן על ידי "סמכות – סמכות ממונה דרכונים ב-_____" .

 

לגבי זיהוי על פי תעודת זיהוי ביומטרית, היא ניתנת על ידי משרד הפנים. לא מצויין מקום ההנפקה. מאידך מצויין תאריך ההנפקה-ההוצאה, אותו יש לציין (יום הנתינה לא רלבנטי). ניתן בסוגריים לציין את מספר הכרטיס.

 

יש להתאים את פרטי המסמך המזהה על פי הרישום שלו; ואם חסר פרט רישום, מובן שלא רושמים אותו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון