הודעות דוברות הלשכה

החלטה תקדימית של ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין: פרסום סרטונים מקצועיים של עורכי דין ברשת האינטרנט מותר

01.01.2014

עו"ד שירי קריספין, דוברת הלשכה

החל מ-31 בדצמבר 2013, לא ינקטו אמצעים משמעתיים נגד עו"ד בגין פרסום בדרך של וידאו תוכן שמותר לפרסום בטקסט רגיל, וזאת לנוכח ההתפתחות הטכנולוגית המאפשרת פרסום של סרטונים באופן דיגיטלי ברשת האינטרנט בדרכים שונות (אתר, פייסבוק ועוד).

בדיון של ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין השבוע, התקבלה החלטה תקדימית באשר לפרסום סרטונים מקצועיים על ידי עורכי דין. ועדת האתיקה מצאה שאין להבחין בין פרסום בדרך של טקסט כתוב לבין פרסום בדרך של וידאו.

 

לפיכך, החל מ-31 בדצמבר 2013, לא ינקטו אמצעים משמעתיים נגד עו"ד בגין פרסום בדרך של וידאו תוכן שמותר לפרסום בטקסט רגיל, וזאת לנוכח ההתפתחות הטכנולוגית המאפשרת פרסום של סרטונים באופן דיגיטלי ברשת האינטרנט בדרכים שונות (אתר, פייסבוק ועוד).

 

ועדת האתיקה הארצית סבורה כי אין לנקוט הליכי משמעת במקרה בו עורך דין מפרסם באתר אינטרנט שלו קטעי מדיה מצולמים מקצועיים. מדובר בסרטונים הכוללים רק ראיון עם עורך-דין מהמשרד המפרסם בנושאים משפטיים, הרצאה שלו בנושאים משפטיים או הסברים מפיו למונחים משפטיים ואשר אינו סרטון תדמית, כשאין בדברים שנאמרים בו משום הפרה אחרת של כללי הפרסומת (כדוגמת דברי שבח עצמי, הטעיה, התבטאויות לא ראויות, הצגת תעריפים והנחות, חשיפת שמות לקוחות ופרטים של תיקים וכד') ורק כאשר עוה"ד או מי מטעמו לא נידרש לשלם עבור פרסום הסרטון.

 

למען הסר ספק, אסור לעו"ד לפרסם בדרך של משלוח סרטונים כאלה באופן יזום (בדרך של פוש או בדרך של מייל או כל השדרים הדיגיטליים האחרים), בין בתפוצה כללית ובין ללקוחותיו או לעורכי דין אחרים ומשלוח כאמור יצדיק בדרך כלל נקיטת אמצעי משמעת. אין באמור לעיל כדי להתיר סטייה מהוראות סעיף 55 לחוק, לפיהן כל פרסומת של עורך דין ובכלל זה קטעי מדיה מצולמים בהם עוסקת החלטה זו – אסור שיהיה בה להטעות את הציבור או לפגוע בו או משום פגיעה בכבוד המקצוע.

 

עו"ד דרור ארד-אילון, יו"ר ועדת האתיקה הארצית בלשכה אמר: "השינוי הטכנולוגי מצדיק גמישות בדרכי הפרסום כל עוד נשמרים עקרונות היסוד של האתיקה המקצועית. זה צעד נוסף לקראת עדכון רחב של כללי הפרסומת לעתיד לבוא".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון