נוסח האמנה

אמנת הגישור בין עובדים למעסיקים

23.01.2005

עו"ד ענת מנדלסון - מרכזת המוסד הארצי לגישור

אנו החתומים מטה נציגי עובדים ומעסיקים,

 

מתוך הכרה הקיימת בקרב העובדים והמעסיקים בעולם העבודה המודרני, כי המשאב האנושי ויחסי העבודה, הן במישור הקיבוצי, במסגרת הסכמים קיבוציים, והן במישור האישי,  הם הגורם המניע לקיומו ולשגשוגו של כל מקום עבודה;

 

מתוך הכרה בעקרונות הליך הגישור והיתרונות הגלומים בו, כדרך נאותה לניהול יחסי עבודה, ברור מחלוקות, ויישוב סכסוכים ומשברים בעבודה, והיותו הליך המאפשר למשתתפים בו:

  • הידברות בין מי שצריכים לעבוד ולחיות יחד, וניהול משא ומתן חופשי תוך שליטה מירבית בתהליך ובתוצאה;
  • חשיפה לפתרונות יצירתיים ליישוב המחלוקות או הסכסוכים ומתן מענה על הצרכים האמיתיים שלהם, תוך שמירה על מערכות יחסי העבודה;
  • ניהול הוגן ויעיל של מחלוקות, סכסוכים או משברים, תוך חיסכון משמעותי במשאבים, כשבידי המשתתפים בהליך עומדת בכל רגע נתון האפשרות לקבל ייצוג וייעוץ מתאים;
  • הידברות והתדיינות מתוך רצון חופשי, המתקיימות בהסכמת הצדדים, ואשר כל צד רשאי להפסיקן בכל עת;
  • ניהול משא ומתן באמצעות מגשרים מקצועיים המתמחים בתחום יחסי העבודה, שהם בלתי תלויים וללא סמכות הכרעה;

ומתוך שאנו סבורים, כי השימוש בהליך הגישור יעודד שמירה על כבוד הדדי, סובלנות ושיפור תרבות השיח, ויביא לאיחוד כוחות למען מטרה משותפת וכחלק מהמאמץ המשותף לעצב מערכות יחסי עבודה טובות יותר;

 

על כן אנו מקבלים על עצמנו:

 

לפעול במטרה משותפת לקדם ולהרחיב את השימוש בגישור על ידינו:

 

לפנות בכל מקרה מתאים לגישור לפני שנוקטים בפעולות באופן חד צדדי;

 

לשנות הסכמים קיבוציים קיימים ולשלב בהם סעיפים המאפשרים לצדדים לבחור בהליך הגישור כהליך מועדף לפתרון הסכסוך, וכחלופה נוספת לוועדות פריטטיות ולהליכי בוררות;

 

לשלב במסגרת הסכמים קיבוציים חדשים שייחתמו על ידינו סעיפים המאפשרים לצדדים לבחור בהליך הגישור כהליך מועדף ליישוב מחלוקות, סכסוכים ומשברים ביחסי העבודה;

 

להקים מערכות ליישוב סכסוכים, אשר יעניקו שירותי גישור לעובדים ולמעסיקים המצויים במחלוקת;

 

לסייע בהקמת מערכות פנים ארגוניות ליישוב סכסוכים במקומות העבודה;

 

לפעול להכשרה ולבחירה של רשימה מוסכמת ומשותפת של מגשרים, המומחים בתחום העבודה, מקרב העובדים, המעסיקים או כל גורם מקצועי אחר;

 

לנקוט בפעולות הסברה בקרבנו ובקרב העובדים המועסקים על ידינו, הכוללות, בין השאר:

  • הפצת חומרי הסברה על היתרונות הגלומים בהליך הגישור;
  • הטמעת הליך הגישור באמצעות ייזום קורסים וסדנאות משותפים לעובדים ולמעסיקים להכרת הגישור ככלי ליישוב מחלוקות וסכסוכים.

הכל מתוך הכרתנו בעדיפות שיש לתת ליישוב מחלוקות, סכסוכים או משברים ביחסי עבודה בהסכמה בדרך של גישור, שיתקיים לפי "מגילת הזכויות" המצורפת כנספח לאמנה זו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון