אתיכאן - אתיקה מקצועית

שאילתות - מידע בנוגע לצוואה

30.12.2004

בעריכת: עו"ד אורית אסנין

מידע בנוגע לצוואה  /  בעריכת: עו"ד אורית אסנין

 

השאילתא:

עורך דין ערך ללקוח צוואה וכן הסכם ממון עם ידועה בציבור.

לאחר פטירת הלקוח – המצווה, ניתן צו קיום צוואה ועורך הדין מונה כמנהל העזבון.

 

עפ"י הצוואה, ירשו ילדיו של המנוח והידועה בציבור  שלו, זכויות בנכס מקרקעין, בחלקים שווים.  ילדיו של המנוח מבקשים כעת את פירוק השיתוף בנכס.

עורך דין מטעם הילדים - היורשים, פנה אל עורך הדין, בבקשה לקבל פרטים באם ערך המנוח  צוואות קודמות וכן שאלות בעניין  הסכם הממון שנחתם ע"י המנוח והידועה בציבור.

 

עורך הדין מבקש לדעת באם הוא רשאי לענות על שאלותיהם של הילדים - היורשים ואם הוא רשאי להעיד בעניין נסיבות עריכת הצוואה והסכם הממון.

 

התשובה:

1.         עם מותו של הלקוח, עוברת זכות החסיון ליורשיו.

2.         הואיל ומבקשי המידע הינם יורשים עפ"י הצוואה, אין כל הגנת חסיון מפניהם וזאת אף אם יורש אחר מתנגד לכך.

3.         אשר על כן אין מניעה להשיב לשאלות שהועלו במכתב מטעם היורשים.

 

 

האם שמות לקוחותיו של עורך דין חסויים?

 

השאילתא:

מספר לקוחות פנו אל עורך הדין והביעו חששם כי אדם כלשהו עושה שימוש שלא כדין בתואר אקדמי.

 

עורך דין פנה לרשויות הרלבנטיות בבקשה כי יבדקו את פעילותו המקצועית של אותו אדם ואת השימוש שהנ"ל עושה בתואר האקדמי. בפנייתו לרשויות, לא ציין עורך הדין את זהות לקוחותיו.

 

דבר הפנייה לרשויות נודע לאותו אדם והוא פנה אל עורך הדין,  בדרישה לקבל את שמות הלקוחות, כדי שיוכל להגיש נגדם תביעת לשון הרע.

משסירב עורך הדין לגלות את זהותם של לקוחותיו, הגיש אותו אדם תביעה כנגד עורך הדין. במסגרת שאלון  נדרש עורך הדין לציין בתצהיר פרטים מזהים של הלקוחות אשר בשמם פנה לרשויות.

 

עורך הדין מבקש לדעת האם שמות לקוחותיו חסויים.

 

התשובה:

סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א –1961 קובע כי "דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן ע"י עורך הדין ללקוח, לא יגלה אותם עורך הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, מלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם..".

 

סעיף 48 (א) לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א - 1971 קובע כי "דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן ע"י עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למסרם כראייה, אלא אם ויתר הלקוח על החסיון".

 

בב"ש 227/83 מירון נ' מדינת ישראל, קבע השופט הכהן כי "הפקודה אינה פוטרת עורך דין מן החובה למסור כראייה את השירות המקצועי גופו, אלא את חילופי המידע (בתנאי שיש להם קשר ענייני לשירות המקצועי עם הלקוח). היא אינה פוטרת עורך דין מן החובה למסור כראייה את העובדה שהיה לו לקוח , את זהותו של הלקוח, את פעולות הייצוג שעשה בשם הלקוח ובכלל את המסמכים שהחליף עם צד שלישי בשם הלקוח".

הכלל הוא, אם כן, כי שמות לקוחות אינם חסויים.

 

עורך דין כצד לעסקה

 

השאילתא:

עורך הדין מבקש למכור נכס מקרקעין אשר בבעלותו. עורך הדין שוכר את שירותיו של עורך דין אחר אשר מנהל בשמו משא ומתן. עורך הדין מבקש לדעת האם הוא מחויב לגלות לצד שכנגד כי הוא עורך

דין וזאת כאשר הוא מיוצג לצורך המכירה, ע"י עורך דין אחר.

 

התשובה:

למען גילוי נאות, ראוי כי עורך דין שהוא צד לעסקה, יגלה את דבר היותו עורך דין לצד שכנגד.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון