הודעות ועדכונים

תמונות מטקס הסמכת עורכי דין חדשים - יוני 2013

18.06.2013

צוות האתר

ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מתוך מהלך הטקס המרכזי (כולל נאומים וחלוקת תעודות לבוגרים בעלי הציונים הגבוהים) וחלוקת תעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
 לתמונות הטכס המרכזי......................................................................  - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז ירושלים...........................................................  - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז חיפה - אותיות א' עד ס'...................................   - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז חיפה - אותיות ע' עד ת'...................................  - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז דרום...............................................................  - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז צפון - אותיות א' עד מ'.....................................   - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז צפון - אותיות נ' עד ת'.....................................  - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות א' עד ב'.................  - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות ג' עד ד'.................  - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות ה' עד י'.................  - לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות כ' עד מ'................  - לחץ/י כאן  
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות נ' עד ע'.................  - לחץ/י כאן  
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות פ'..........................  - לחץ/י כאן  
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות צ' עד ת'................  - לחץ/י כאן  
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון