תעריפים ואגרות

עדכון שכר שרותי נוטריון לשנת 2013

06.01.2013

עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר ועדות

בתאריך 16.6.11 תוקנו תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) (תיקון) תשע"א - 2011 (ק"ת 7005 מיום 16.6.11 עמ’ 1042). התקנות תיקנו את תקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 כך שע"פ התיקון בוטלה ההגדלה הדו שנתית של שיעור שכר השירותים (ב- 15 בינואר וב- 15 ליולי) ונקבע כי שיעור שכר השירותים שנותן נוטריון בעד הפעולות הקבועות בתקנות העיקריות ישתנה אחת לשנה בכל 1 בינואר.

לנוחות הנוטריונים, מתפרסמים העדכונים באתר האינטרנט של המחלקה לרישוי נוטריונים של משרד המשפטים וגם במדור נוטריונים באתר זה (באמצעות קישור לאתר של משרד המשפטים).

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון