שאילתות

פעולה נוטריונית בחו"ל

14.05.2012

ועדת נוטריונים

האם רשאי נוטריון ישראלי לעשות פעולה נוטריונית בחו"ל ?

מבחינת הדין בארץ אין איסור בחוק הנוטריונים על פעולה בחו"ל, בכפוף לכך, שפעולת הנוטריון הישראלי בחו"ל אינה אסורה על פי דיני אותה מדינה (ראה הנחיית ד"ר חיים גולדווסר, עו"ד, ממונה על ייעוץ משפטי במשרד המשפטים מיום 10.2.94). ברור שהאישור הנוטריוני, המוצא בחו"ל, נועד לשימוש בישראל.

 

אין על הנוטריון ליטול עימו את החותם (לפי תקנה 26(ב) לתקנות הנוטריונים על הנוטריון לשמור את חותמו, את פנקסיו והכרטסת – במשרדו). בחזרו לארץ יבצע את כל חובות הרישום והמיספור בהתאם לתקנות, לרבות הטבעת החותם. מובן שעליו לציין, כי הפעולה נעשתה בחו"ל ולא במשרדו.

מכאן שרשות מינהלית רשאית לקבל מסמך שנעשה בחו"ל בידי נוטריון ישראלי.

 

הוראות סעיף 30 לפקודת הראיות בדבר הוכחת תעודות חוץ מוגבלות בתחולתן לבתי המשפט והרשויות אינן כבולות להן. יחד עם זאת, כל רשות רשאית בהתאם לעניין הנדון ולנסיבותיו לקבוע את דרכי ההוכחה של מסמכים שנערכו בחו"ל.

 

לגבי אישור של "תצהיר נוטריוני", שתוקפו תלוי בשאלת תקפותה של האזהרה שניתנה בחו"ל ע"י הנוטריון, אין הכרעה ברורה וקיימים פסקי דין שפסלו תצהיר נוטריוני (ע"ר 109070/09 מיום 3.10.10) הגם שסעיף 239 לחוק העונשין חל על "מי שמסר ביודעין תצהיר שקר ... לפני מי שמוסמך לקבל את התצהיר, דינו מאסר שלוש שנים". נוטריון ישראלי רשאי לקבל תצהיר, ואף רשאי להזהיר לפי דין זר לפי סעיף 7(9) לחוק הנוטריונים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון