תחילת התמחות

טפסי רישום להתמחות

27.07.2022

להלן מדריך למתמחה - כללים לרישום התמחות ותהליך ההרשמה

 

טפסי הרישום כוללים:

  1. הודעת מאמן על קבלת מתמחה בהתאם לנוסח הרצ"ב - יש לשלוח על גבי נייר פירמה של משרד המאמן ובו פרטים בדבר תאריך תחילה, ימים ושעות ההתמחות על פי הכללים הרשומים במדריך.
  2. טופס התמחות ועבודה נוספת (במידה שיש עבודה נוספת), אליו יש לצרף אגרת משולמת בסך 90 ש"ח, באמצעות בנק הדואר למס' חשבון הלשכה 4454120.

בנוסף יש לצרף:

  1. אישור זכאות מקור, או "העתק נאמן למקור" לתחילת התמחות מהמוסד בו למדתם.
  2. קורות חיים.
  3. צילום תעודת זהות.
  4. אגרה לרישום התמחות ע"ס  250 ש"ח - ניתן לשלם ישירות בבנק הדואר לפקודת לשכת עורכי הדין למס' חשבון בנק 4454120 בבנק הדואר. ניתן גם לעשות העברה בנקאית למס' הנ"ל.  את הקבלה יש לצרף אל הבקשה.

לתשומת ליבכם: יש למלא את טופס הבקשה לרישום התמחות בדייקנות ולצרף אליו את כל הטפסים והאישורים הנדרשים. מומלץ להגיש את הבקשה באופן פיזי במשרדי הלשכה בירושלים או בתל אביב, מיד עם תחילת ההתמחות בפועל. אם שולחים בדואר, יש לעשות כן בדואר רשום לכתובת הלשכה בירושלים בלבד. רח' שופן 1 ירושלים , ולשמור את אישור הדואר על מועד המשלוח. בקשות שמתקבלות בלשכה באיחור של 15 יום או יותר מיום תחילת ההתמחות בפועל, מביאות לכך שההתמחות לא מוכרת מיומה הראשון.

 

 

קובץ להורדה
internship_guide_january_2021.pdf internship_registration_affidavit_january_2019.pdf internship_registration_form_november_2019.pdf internship_additional_job_and_affidavit_july_2016.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון