נתונים סטטיסטיים

התפלגות השגי נבחנים 2002-2013

20.06.2013

להלן ריכוז התפלגות השגי הנבחנים במועדים הבאים:
 
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד נובמבר 2002             התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2011 
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2003                   התפלגות השגי נבחנים, מועד נובמבר 2011 
 
                                                                                  התפלגות השגי נבחנים,  מועד מאי 2012
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד נובמבר 2003             התפלגות השגי נבחנים, מועד נובמבר 2012 
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2004                    התפלגות השגי נבחנים, מועד מאי 2013 
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד נובמבר 2004                         
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2005 
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד נובמבר 2005
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2006
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד נובמבר 2006
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2007
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד אוקטובר 2007
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2008
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד נובמבר 2008
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2009
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד נובמבר 2009
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד מאי 2010
 
התפלגות השגי הנבחנים, מועד נובמבר 2010
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון