השתלמויות תעודה בתל אביב - מחזור 2

השתלמות תעודה בנושא דיני מכרזים

07.07.2004

 
 

השתלמות תעודה בנושא

 

דיני מכרזים

 

מרכז אקדמי: ד"ר גיל אוריון, עו"ד

 

תכנית ההשתלמות מיועדת לעורכי דין העוסקים בהיבטים פרקטיים של דיני המכרזים, אם במסגרת עסקית ובהליכים בפני ועדות המכרזים ואם בבתי המשפט.

ההשתלמות מתייחסת למכלול רחב של סוגיות בתחום דיני המכרזים, ובכללן לסוגיות עדכניות הנדונות בימים אלה בערכאות השיפוטיות.

 

התכנית סוקרת את סוגי המכרזים השונים, מתייחסת לשלבים השונים בהליך המכרזי ודנה בשאלות פרטניות הנוגעות למכרזים, זאת באמצעות סגל מרצים רב גוני, הכולל שופטים, מרצים מהאקדמיה ועורכי דין מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי.

 

חלק מההשתלמות ייוחד למרצים המייצגים דרך קבע את עורכי המכרז ובחלק אחר ירצו מרצים המייצגים את המציעים. באופן זה ייחשפו משתתפי ההשתלמות הן לשיקולים המנחים את עורכי המכרז והן לסוגיות המעסיקות את המציעים.

 

אנא עיינו בהנחיות הכלליות.

 

ד"ר יורם רבין

המכללה למינהל

עקרונות דיני המכרזים והתפתחותם; השפעת חוקי היסוד על דיני המכרזים

11.1.05

16:30-18:00

עו"ד שמואל הרציג

מטרות המכרז

11.1.05

18:30-20:00

עו"ד תמר תורג'מן

מכרז וחוק ההגבלים העסקיים

18.1.05

16:30-18:00

ד"ר עומר דקל

המכללה האקדמית למשפטים, רמת-גן

סוגי מכרזים; מכרז סגור; מכרז מיוחד; עריכת מיון מוקדם

18.1.05

18:30-20:00

עו"ד אהוד ארצי

חוק בתי משפט לעניינים מנהליים

1.2.05

16:30-18:00

עו"ד חגי עינת

יועץ משפטי, מקורות חברת המים בע"מ

חובת מכרז ופטור מחובת מכרז; תקנות חובת מכרזים; העדפת תוצרת מקומית, אזורי עדיפות לאומית וכיו"ב

1.2.05

18:30-20:00

ד"ר ברק מדינה

האוניברסיטה העברית

תנאים ותנאי סף במכרזים

8.2.05

16:30-18:00

עו"ד ארז טיקולסקר

הרכב ועדת המכרזים, ניגוד עניינים; פגמים במכרז ותיקונם; פגמים בהצעות; פגמים בניהול המכרז

8.2.05

18:30-20:00

עו"ד שמואל הרציג

ניהול משא ומתן

15.2.05

16:30-18:00

ד"ר אביגדור קלגסבלד, עו"ד

בחירת ההצעה הזוכה

15.2.05

18:30-20:00

פרופ' יואב דותן

האוניברסיטה העברית

זכות עיון וחובת שמיעה; ביטול מכרז

22.2.05

16:30-18:00

עו"ד אחז בן ארי

היועמ"ש של עיריית תל אביב

מכרזי השלטון המקומי

22.2.05

18:30-20:00

עו"ד יורם בונן

מערכת היחסים הפוסט-מכרזית

1.3.05

16:30-18:00

עו"ד רחל זכאי-נוימן היועמ"ש של מינהל מקרקעי ישראל

מכרזי מנהל מקרקעי ישראל

1.3.05

18:30-20:00

מר צבי חלמיש

סגן החשב הכללי

מכרזי תשתיות

8.3.05

16:30-18:00

עו"ד צביה גרוס

היועמ"ש של מערכת הבטחון

מכרזים של מערכת הבטחון

8.3.05

18:30-20:00

עו"ד אברמי וול

מכרזים בענף התקשורת

15.3.05

16:30-18:00

פרופ' גבריאלה שלו

נשיאת הקריה האקדמית קרית-אונו

מכרזים פרטיים

15.3.05

18:30-20:00

השופט (בדימוס) מנחם גולדברג, לשעבר נשיא בית הדין הארצי לעבודה

מכרזים בתחום העבודה

22.3.05

16:30-18:00

עו"ד יאיר עשהאל

זכות עמידה וסעדים בדיני מכרזים; עתירות בענייני מכרזים

22.3.05

18:30-20:00

 

לטופס ההרשמה

 

רח' החשמונאים 100 (מגדל חשמונאים), קומה 3 תל אביב 67133

טל' 5616550 - 03  פקס 5616551 – 03

machon@israelbar.org.il         www.israelbar.org.il

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון