השתלמויות תעודה בתל אביב - מחזור 2

השתלמות תעודה בנושא דיני קניין ובטוחות

07.07.2004

 
 

השתלמות תעודה בנושא

 

דיני קניין ובטוחות

 

מרכזים אקדמיים: עו"ד ישראל קנטור

ד"ר רות פלאטו-שנער, המכללה האקדמית נתניה

 

בדיני הקניין חלו בשנה האחרונה חידושים מרחיקי לכת בפסיקת בתי המשפט: הרחבת השימוש בזכויות מהיושר תוצרת הארץ, הכרה בנאמנות קונסטרוקטיבית, פיתוח החובה לרשום הערת אזהרה, מתן לגיטימציה לתניית שימור בעלות וצמצום תחולתו של המשכון המוסווה, יישום כללים חדשים בתחרות בין התחייבויות נוגדות ובסדרי נשייה בעת חדלות פרעון.

 

בנוסף, פורסם נוסח הצעת חוק דיני ממונות (הקודקס האזרחי), אשר בא להחליף את החקיקה הקיימת, בין השאר בתחום דיני הקניין והבטוחות.

 

ההשתלמות תעסוק בחידושים אלו ואחרים, תוך שימת דגש על דיני המקרקעין ודיני הבטוחות בעת חדלות פרעון.

 

אנא עיינו בהנחיות הכלליות.

 

ד"ר רות פלאטו-שנער המכללה האקדמית נתניה

חובת רישום הערת אזהרה לאור הקודיפיקציה החדשה

11.1.05

16:30-18:00

ד"ר משה גלברד

המכללה האקדמית נתניה

דרישת הכתב במקרקעין עבר, הווה ועתיד

11.1.05

18:30-20:00

עו"ד מוטי גלוסקה

עסקאות קומבינציה

18.1.05

16:30-18:00

עו"ד שלמה כרם

 

הקדש מקרקעין ונכסים אחרים

18.1.05

18:30-20:00

ד"ר יחיאל בהט

מכללת שערי משפט

שעבוד ספציפי לרכישת נכס (שסל"ן)

1.2.05

16:30-18:00

ד"ר דליה אבן-להב, עו"ד

מעמד רשויות המס בהליכי חדלות פרעון

1.2.05

18:30-20:00

ד"ר דפנה לוינסוןזמיר האוניברסיטה העברית

התיישנות במקרקעין

8.2.05

16:30-18:00

ד"ר לימור זר-גוטמן אוניברסיטת חיפה

בעיות שכר טירחה בעסקאות מקרקעין

8.2.05

18:30-20:00

השופט (בדימוס) דוד בר- אופיר, סגן נשיא בית המשפט המחוזי, תל-אביב

מימוש משכנתאות מכר מקרקעין וביטולו

15.2.05

16:30-18:00

עו"ד נחום ביטרמן, היועץ המשפטי, בנק לאומי

אחריות הבנק בעסקאות ליווי בניה

15.2.05

18:30-20:00

עו"ד ישראל קנטור

תקנת השוק במקרקעין מרישום לזכות שביושר ולתום לב

22.2.05

16:30-18:00

ד"ר דוד האן

אוניברסיטת בר-אילן

סדרי נשייה והדחיית חובות

22.2.05

18:30-20:00

עו"ד חווה הלברייך

מנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים

הרישום כראי נאמן לזכויות ?

1.3.05

16:30-18:00

ד"ר אליעזר וולף, עו"ד

היועץ המשפטי ומשנה למנכ"ל, בנק טפחות

ערבויות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)

1.3.05

18:30-20:00

עו"ד שלמה שחר

כונס הנכסים הרשמי

עסקאות קונסיגציה ומכר חוזר בהליכי חדלות פרעון

8.3.05

16:30-18:00

ד"ר חיים זנדברג

המכללה למנהל

זכויות נוגדות במקרקעין בראי המציאות

8.3.05

18:30-20:00

עו"ד מוטי בניאן

סוגיות בשיתוף נכסים ופירוקו

15.3.05

16:30-18:00

ד"ר יואב בן-דרור, עו"ד

 

ההגנה על הבטוחה הקניינית בשיקום חברות

15.3.05

18:30-20:00

פרופ' שלום לרנר אוניברסיטת בר-אילן

המחאת זכויות במקרקעין

22.3.05

16:30-18:00

השופטת (בדימוס) דליה דורנר, בית המשפט העליון

ההפקעה בעידן החוקתי

22.3.05

18:30-20:00

 

לטופס ההרשמה

 

רח' החשמונאים 100 (מגדל חשמונאים), קומה 3 תל אביב 67133

טל' 5616550 - 03  פקס 5616551 – 03

machon@israelbar.org.il         www.israelbar.org.il

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון