השתלמויות תעודה בתל אביב - מחזור 1

השתלמות תעודה בנושא דיני חברות

13.10.2004

 

השתלמות תעודה בנושא

 

דיני חברות

 

מרכז אקדמי: ד"ר יורם דנציגר, עו"ד

 

המאפיין הבולט ביותר של השתלמות זו הוא שימת הדגש על הפן הפרקטי של דיני החברות ויישומן של תאוריות תאגידיות בחיי המעשה.

 

לצורך כך חברו כמרצים בהשתלמות רבים מהבולטים שבעורכי הדין בתחום המסחרי בישראל (וביניהם פרופ' יוסי גרוס, ד"ר יורם דנציגר, ד"ר אביגדור קלגסבלד, ד"ר ישראל לשם, ד"ר דוד תדמור, פנחס רובין, אפי אברמזון, רחל לוויתן ואח'), יו"ר רשות ניירות ערך (משה טרי), המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (דוידה לחמן-מסר), כלכלנים ורו"ח (ד"ר יהודה שנהב, ורו"ח צבי יוכמן).

 

אנא עיינו בהנחיות הכלליות.

 

לתשומת לבכם, 3 מפגשים מתוך עשרת המפגשים הועברו לכפר המכביה במועדים: 9.11.04, 30.11.04 ו- 21.12.04. אנו מתנצלים על השינוי, אולם דאגנו לפצות את המשתלמים בקפה ועוגה בהפסקה, על חשבון הבית, בכל אחד מהמפגשים בכפר המכביה.

 

 

ד"ר יורם דנציגר, עו"ד

בקיעים בעקרון הגבלת האחריות;

הרמת מסך ההתאגדות

19.10.04

16:30-18:00

ד"ר אביגדור קלגסבלד, עו"ד

אחריות פלילית של דירקטורים ונושאי משרה בחברה

19.10.04

18:30-20:00

ד"ר איל שנהב, עו"ד

שיקולי מס ושיקולים תאגידיים לענין מקום ההתאגדות של החברות

26.10.04

16:30-18:00

עו"ד ערן רוזמן

התקנון – מסמך היסוד של החברה;

מהותו, תוכנו ושינויו

26.10.04

18:30-20:00

עו"ד אברמי וול

זכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות בחברה

2.11.04

16:30-18:00

פרופ' יוסף גרוס, עו"ד

משולש הכוחות בחברה: האורגנים וסמכויותיהם ומערכת היחסים בין בעלי המניות, הדירקטוריון והמנכ"ל

2.11.04

18:30-20:00

עו"ד דוידה לחמן-מסר

משנה ליועץ המשפטי לממשלה

מעמדם וזכויותיהם של נושי החברה

9.11.04

16:30-18:00

עו"ד מישל אוחיון

חובות האמון של דירקטורים ונושאי משרה

9.11.04

18:30-20:00

עו"ד רחל לויתן

פטור מאחריות, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה

16.11.04

16:30-18:00

ד"ר יהודה שנהב, עו"ד

הבטים כלכליים ופיננסים בחקיקת דיני החברות בישראל

16.11.04

18:30-20:00

ד"ר יורם דנציגר, עו"ד

תובענות להסרת קיפוח

23.11.04

16:30-18:00

ד"ר יורם דנציגר, עו"ד

 

חובות הזהירות של דירקטורים ונושאי משרה

23.11.04

18:30-20:00

מר אלי גבאי

מנכ"ל רשות החברות הממשלתיות

חברות ממשלתיות

30.11.04

16:30-18:00

עו"ד פנחס רובין

הון החברה שמירתו וחלוקתו

30.11.04

18:30-20:00

עו"ד אפי אברמזון

עסקאות עם בעלי ענין

21.12.04

16:30-18:00

עו"ד ישראל שמעונוב

חידושים בדיני ניירות ערך - היקף הגילוי, איסור פרסום והיקף אחריות

21.12.04

18:30-20:00

ד"ר דוד תדמור, עו"ד

הצעות רכז עויינות, הצעות רכש מיוחדות ומאבקי שליטה בחברה

28.12.04

16:30-18:00

רו"ח יהודה ברלב

ניהול חברה בקשיים

28.12.04

18:30-20:00

ד"ר ישראל לשם, עו"ד

מיזוג חברות

4.1.05

16:30-18:00

עו"ד לייזה חיימוביץ

יועצת בכירה ליו"ר רשות ניירות ערך

רו"ח אייל סולגניק

מנהל מחלקת תאגידים רשות ניירות ערך

פיקוח רשות ניירות ערך על שוק ההון - סוגיות נבחרות

4.1.05

18:30-20:00

 

לטופס ההרשמה

 

רח' החשמונאים 100 (מגדל חשמונאים), קומה 3 תל אביב 67133

טל' 5616550 - 03  פקס 5616551 – 03

machon@israelbar.org.il         www.israelbar.org.il

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון