שאילתות

אישור נוטריוני נוסף מאותו סוג

19.05.2004

ועדת נוטריונים

כיצד על הנוטריון לציין את השכר שנגבה באישור נוטריוני נוסף מאותו סוג, וכיצד לסמנו ?

אם נערכים אישור נוטריוני ושני העתקים ממנו באותו מעמד, יש לציין את השכר הכולל עבור האישור ושני ההעתקים על גבי שלושת המסמכים. רצוי לציין כי "השכר נגבה עבור מקור ושני העתקים".

 

יש לסמן את האישור הנוטריוני הנוסף מאותו סוג באותו מיספור כמו באישור המקורי בצירוף מיספור משנה.

לדוגמא: לצד ציון המיספור הראשי יש לציין באישור הנוטריוני הנוסף הראשון:  1/… או א/… , ובאישור הנוטריוני הנוסף השני: 2/… או ב/… .

 

ביומן או בספר הרישום על הנוטריון לציין, כי הוצאו אישור וכן שני העתקים ממנו, כך שבעת ביקורת לגבי השכר שנגבה ניתן יהיה לברר זאת. הרישום כמה אישורים הוצאו בכלל חשוב גם במקרה של ביטול האישור.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון