שאילתות

אי הכללת שירותים נוטריוניים בהסכם ריטיינר

11.04.2011

ועדת נוטריונים

האם שירותים נוטריוניים יכולים להיכלל בהסכם ריטיינר?

שירותים נוטריוניים אינם יכולים להיכלל בהסכם ריטיינר (הסכם המעגן התקשרות בין הצדדים על בסיס תשלום עבור עבודה באופן גלובלי), הואיל ושכרו של הנוטריון נקבע על פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים) בלבד.

 

הנוטריון אינו רשאי לגבות שכר, שהינו יותר מהקבוע בתקנות או פחות מהקבוע בהן (ללא טעם מספיק). אי קיום הוראה זו מהוה עבירת משמעת על פי סעיף 34(5) לחוק הנוטריונים.

 

על פי תקנה 17 לתקנות הנוטריונים, על הנוטריון לציין בסוף האישור את השכר שגבה, ואי אפשר לכתוב שהשכר שולם על פי "הסכם ריטיינר".

 

לפיכך, לפי הדין הנוטריוני אי אפשר לכלול את השכר הנוטריוני בהסכם ריטיינר.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון