מבקר הלשכה

מידע כללי

26.10.2002

מבקר הלשכה נבחר ע"י המועצה הארצית מכוח חוק לשכת עוה"ד בבחירות חשאיות לתקופה של חמש שנים.

המבקר הינו חבר הלשכה הממלא תפקידו בהתנדבות תוך אי תלות במוסדות הלשכה. הוא אינו משתתף בבחירות הנערכות למוסדות הלשכה.

המבקר הנוכחי עו"ד אליהו בן-ישראל שימש כמבקר פנימי של חברת אל-על והיה ממייסדי ארגון המבקרים הפנימיים בישראל.

בשנה הנסקרת בדק מבקר הלשכה את הנושאים הבאים: השלמת הביקורת על העסקת קבלן מטעם פורום הנזיקין, העסקת יועצים ע"י הלשכה, ההוצאה לאור של הלשכה והסיבות שבעטיין נקלעה לקשיים, המערכת החשבונאית של הלשכה, החלטת הוועדה לשלטון החוק וזכויות האזרח בעניין הסיכול הממוקד ופרסומה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון