דף ראשי

מדורים

28.04.2019

 
    פדאור אתיקה
  באתר פדאור אתיקה באינטרנט ניתן לאתר ללא תשלום: פסקי דין משמעתיים מאת הערכאות השונות - בתי הדין המשמעתים ובית המשפט העליון, חקיקה הנוגעת ללשכת עורכי הדין, לעורכי הדין ולדין המשצעתי. החיפוש באתר הוא קל ופשוט והוא מתאפשר על ידי פרמטרים שונים: מילות מפתח, סעיפי חוק מאוזכרים, נושאים ועוד.
   
  ביטאון אתיקה מקצועית
 

במדור זה מתפרסמים בשלמותם גיליונות הביטאון "אתיקה מקצועית" - הביטאון בו מתפרסמות החלטות ועדת האתיקה הארצית.

מבנה הגיליונות המוצגים באתר מאפשר כניסה לעמוד הראשי של כל גיליון הכולל את דבר יו"ר ועדת האתיקה הארצית ובראשי פרקים את החלטות הוועדה המפורסמות באותו גיליון. כמו כן, ניתן להגיע לכל החלטה באופן נפרד וישיר. לנוחיות החברות והחברים, בתחתית העמוד הראשי של כל גיליון, מצורף קישור לגיליון הדיגיטלי המלא (הכולל קובץ בפורמט pdf לצפייה/הורדה).

קריאה מהנה ופורה.

 

 

  תלונות והליכים משמעתיים
  מידע כללי על אופן הגשת תלונה נגד עו"ד, פעילות ועדות האתיקה, פרטי התקשרות והליך הדין המשמעתי. 
 


שאילתות 
לפי החלטת פורום ראשי ועדות האתיקה מיום 7.10.15, ככלל, תטופלנה בקשות למתן חוות דעת מקדימה לפי סעיף 60 א' לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, ע"י ועדות האתיקה המחוזיות.
ככל שעורך דין מעוניין כי פנייתו תטופל בוועדת האתיקה הארצית, עליו לנמק בקשתו בעניין זה.

 

  עורכי דין מושעים
 

במדור זה מפורסמים שמות עורכי/ות דין אשר הושעו לתקופה מסויימת או הוצאו לצמיתות מן הלשכה. עורכי/ות דין אלו אינם רשאים לעשות כל פעולה שיוחדה לעורך דין לפי סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א - 1961. על מנת לאתר ו/או לבדוק המצאות עו"ד מסוים ברשימה המלאה – יש לעשות שימוש במנוע החיפוש שבתחתית העמוד. החיפוש יעשה על ידי הקלדת שם עורך הדין בתיבת החיפוש החופשי. מודגש - המידע באתר מוזן באופן ידני ואינו מתעדכן אוטומטית. לפיכך, אין האתר מתחייב כי הרשימה המוצגת באתר הינה רשימה ממצה של עו"ד מושעים/מוצאים. לבירור מתוך הרשימה המלאה - יש לפנות בפקס: 5615476 - 03  או בדוא"ל לגזברות הלשכה.

   
  עורכי דין שניתן נגדם צו פשיטת רגל
  המידע מבוסס על הודעות שמספק ללשכה האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים. ללשכה אין כל אחריות באשר לשלמות המידע ו/או נכונותו. 
   
  חקיקה
  ריכוז חקיקה (חוק הלשכה, תקנות וכללים) המסדירה את תחום האתיקה של עורכי הדין. 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון