ועדות הלשכה

נציב תלונות הציבור על שופטים: נחוץ שיתוף פעולה מצד עוה"ד על מנת לייעל הטיפול בתלונות

12.11.2009

ועדת יחסי שופטים-עו"ד ארצית

במהלך פגישה עם נציגות ועדת יחסי שופטים-עו"ד ארצית, התייחס הנציב להליך בירור תלונה כנגד שופט, וציין כי לעיתים קרובות נדרשת הנציבות לבצע פניות חוזרות ונשנות לעוה"ד על מנת לקבל תגובותיהם לגרסאות השופטים למקרה נשוא התלונה.
 

בפגישה שהתקיימה לאחרונה בין יו"ר הוועדה ליחסי שופטים ועורכי דין, עו"ד עדי הדר, ונציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימ') אליעזר גולדברג, נדונו דרכי שיתוף הפעולה האפשריים בין הנציבות ללשכה.

 

בהתייחסו להליך בירור תלונה כנגד שופט, ציין הנציב כי לעיתים קרובות נדרשת הנציבות לבצע פניות חוזרות ונשנות לעוה"ד על מנת לקבל תגובותיהם לגרסאות השופטים למקרה נשוא התלונה. לדברי הנציב, למרות שיש בסמכותו לאכוף את ההליך, הוא אינו מעוניין לעשות שימוש בסמכות זו אך צפיית הנציבות הינה לקבלת תגובה אמיתית, ראויה ומהירה. לסיום הבטיח הנציב כי יהיה קשוב לכל נושא בו תהיה הלשכה מעוניינת לדון בשיתוף עם הנציבות.

 

יו"ר הוועדה מבקש את שיתוף הפעולה של עוה"ד על ידי מתן מענה מהיר וענייני לכל פנייה מטעם הנציבות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון