ועדות הלשכה

ועדת יחסי שופטים-עו"ד קוראת לציבור החברים/ות לפנות אליה בכל מקרה שבו מי מהחברים/ות סבור/ה שהיחס שקיבל/ה מבימ"ש מצדיק התערבות לשכת עורכי הדין

10.05.2009

עו"ד עמית פרלמן - רכז ועדת יחסי שופטים - עו"ד שליד הוועד המרכזי

הפנייה תכלול תיאור קצר ותמציתי של המקרה ובמקרה הצורך, העתקי החלטות רלוונטיות.

ביום 30.4.09 התכנסה הוועדה ליחסי שופטים ועורכי דין לישיבתה הראשונה בראשות יושב הראש החדש, עו"ד עדי הדר, ודנה בסדרי פעולתה ובמקרה מסוים שבו בימ"ש הוציא צו הבאה נגד עורך דין.

 

לעניין סדרי פעולתה, הוועדה החליטה על קיום סדרת פגישות עם נשיאי בתי המשפט השונים כדי ליצור עימם שיתוף פעולה ונהלי עבודה משותפים עם מחוזות הלשכה. הנשיאים גם יוזמנו למפגשים פומביים עם ציבור עורכי הדין.

 

הוועדה החליטה לפנות אל החברים/ות בכל אמצעי הפרסום שעומדים לרשות הלשכה כדי לשפר מודעות החברים/ות לאפשרות היעזרות בוועדה בכל מקרה בו הם/ן סבורים/ות שיש הצדקה להתערבות הלשכה בנושא יחסי שופטים ועורכי דין.

את הפניות ניתן לבצע באמצעות דוא"ל amit@israelbar.org.il לרכז הוועדה, עו"ד עמית פרלמן. הפנייה תכלול תיאור קצר ותמציתי של המקרה ובמקרה הצורך, העתקי החלטות רלוונטיות.

 

הוועדה דנה בפנייתו של חבר, אשר ביקש הלשכה להצטרף כידיד בית המשפט בערעור שהגיש על החלטת בימ"ש שלא לפסול עצמו. זאת לאחר שבית המשפט החליט על הוצאת צו הבאה נגד החבר בשל אי התייצבות לדיון בו הוא מייצג לקוח.

 

הוועדה רשמה לפניה שעוד בטרם קיום הדיון בוועדה, נדון הערעור ע"י נשיאת בימ"ש העליון, כבוד השופטת בייניש, וניתן בו פסק דין, ולכן הדיון בבקשת החבר להצטרפות הלשכה כידיד בימ"ש התייתר.

 

הוועדה הביעה שביעות רצון מפסק דינה של כבוד השופטת בייניש בו חלקה על החלטת בימ"ש קמא להוציא צו הבאה נגד עו"ד מייצג (ע"פ 1943/09 עומר אבו חג'לה נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 26.4.2009). הוועדה קוראת לחברים/ות לפנות אליה בכל מקרה בו תינתן החלטה דומה על הוצאת צו הבאה נגד חבר/ה בעתיד.

 

עם זאת, הוועדה מוסיפה ומבקשת מהחברים/ות לעשות כל מאמץ להתייצב לדיונים, או למצוא תחליף לייצוג האישי במקרה שנבצר מהחבר/ה להתייצב לדיון ובמקרה שיש הכרח בדחיית מועד הדיון עקב החשיבות של התייצבות האישית של החבר/ה שחלה, להמציא במועד המוקדם ביותר לבימ"ש אישור רפואי כדין בדבר סיבת ההיעדרות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון