ועדות הלשכה

איסור הרחקת עו"ד הנמצא באולם בית המשפט לרגל תפקידו - החלטת נציב תלונות הציבור על שופטים

16.03.2009

עו"ד עמית פרלמן - רכז ועדת יחסי שופטים-עו"ד שליד הוועד המרכזי

החלטתו של כב’ הנציב ניתנה בעקבות בירור תלונה שנושאה הרחקתו של עו"ד מאולם בית המשפט, זאת בזמן ששהה באולם לרגל תפקידו.

 

מובאת בזאת לעיונכם/ן החלטת כב' נציב תלונות הציבור על שופטים, שופט בית המשפט העליון (בדימוס) אליעזר גולדברג שניתנה בחודש פברואר 2009. החלטתו של כב' הנציב ניתנה בעקבות בירור תלונה שנושאה הרחקתו של עו"ד מאולם בית המשפט, זאת בזמן ששהה באולם לרגל תפקידו. כבסיס משפטי עיקרי לתלונה, עמדה הוראת סעיף 72 (ג) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984, האוסרת הרחקת עו"ד במקרה זה.

 

פורום בתי משפט ארצי ("הפורום"), שהמקרה וההחלטה הובאו לעיונו, סבר כי מן הראוי להדגיש את האמור בסעיף 11 להחלטה כדלהלן:

"...הוצאת עורך דין הנמצא באולם לרגל תפקידו, הינה צעד קיצוני שאינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 72 (ג) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984. יש לזכור, כי הוצאת סניגור פלילי מן האולם גם עלולה לפגוע בנאשם שלצורך ההגנה עליו הופיע עורך הדין בבית המשפט. ראוי הוא כי במצבים אשר כאלה יתרה בית המשפט בעורך הדין כי ישקול להגיש תלונה ללשכת עורכי הדין אם ההפרעה לא תפסק. ואם גם בכך אין די יכריז על הפסקה קצרה להרגעת הרוחות, ולאחר מכן ישקול אם אכן ייפנה בתלונה ללשכת עורכי הדין."

הפורום חוזר ומזמין עורכי ועורכות דין המעוניינים להגיש תלונה כנגד שופט/ת, ליידעו בדבר הגשת התלונה ו/או להגיש התלונה באמצעות הלשכה. לנוחיותכם/ן, ניתן ליצור קשר עם רכז הפורום באמצעות דוא"ל: amit@israelbar.org.il.

 

להחלטה המלאה  

 

 

קובץ להורדה
decision_judiciary_conduct_feb_2009.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון