ועדות הלשכה

ועדת ההוצאה לפועל למנהל בתי המשפט: החלטת ראש הוצאה לפועל לעיכוב ביצוע פקודת מאסר הינה בעייתית

04.09.2003

עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת הוצאה לפועל שליד הועד המרכזי

ועדת ההוצאה לפועל שליד הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין התייחסה לאחרונה לתופעה הרווחת אצל כמה מראשי הוצאה לפועל, שהורו על עיכוב ביצוע פקודות מאסר, עניין שאינו בסמכותם. כתוצאה מכך, משטרת ישראל מחזירה את הפקודות מבלי יכולת לבצען, בשל כך שאינה ערוכה למעקב אחר ביצוע תשלומים או דחיות ביצוע.

על אף הנחייתו של המשנה למנהל בתי המשפט, כב' השופט רוני בודסקי, מיום 15.8.00, לפיה על ראש ההוצאה לפועל להחליט אחת משתיים בנוגע לחייב תשלום מיידי או מאסר מיידי, הורו מספר ראשי הוצאה לפועל על עיכוב ביצוע הפקודה והשהייתה בידי המשטרה.

 

לדברי עו"ד סורין גנות, יו"ר הוועדה, מדובר במצב בעייתי, שכן ברגע שראש הוצאה לפועל מורה על דחייה של ביצוע פקודת המאסר, המשטרה סיימה את פעולתה, ויש להגיש מחדש את הבקשה לביצוע פקודת מאסר, דבר המצריך גם תשלום אגרה נוספת עבור ביצוע הפקודה החדשה.

 

הוועדה פנתה אל מנהל בתי המשפט, כב' השופט דן ארבל, וביקשה ממנו לפעול לתיקון החוק כך שהחלטת ראש הוצאה לפועל לדחיית ביצוע פקודת מאסר, תיחשב כפקודת מאסר חדשה, שתבוצע מיידית מתום תקופת העיכוב, ללא צורך באגרה וללא צורך בהגשת בקשה נוספת.

 

לאור טיפולה של המשטרה בפקודות מאסר, הוועדה אף הציעה למנהל בתי המשפט להוציא את הטיפול בפקודות המאסר מידי המשטרה לגוף ביצועי אחר - משמר בתי משפט לדוגמא בתקווה, שיפעל ביעילות רבה יותר לאכוף את החוק, ככל הנוגע לפקודות מאסר.

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון