ועדות הלשכה

טבלת אישור שכר והוצאות להליכים מבצעים ואישור שכר והוצאות לרכבים שנתפסו ע"י כונס נכסים

15.01.2008

אריה כהן - מנהל אגף הוצל"פ ארצי, הנהלת בתי המשפט

מצ"ב טבלאות מעודכנות, לידיעת עוה"ד.

א. אישור הוצאות להליכים מבצעיים

 1. בקשה לאישור שכר והוצאות תוגש מיד ובסמוך לביצוע הפעולה. תשומת ליבכם, תיק שאופס בו החוב ייסגר תוך 30 יום.
 2. רמה ב' הינו אזור בעל רמת קושי אובייקטיבי בביצוע הליכים. כך לדוגמא הוצאת מעוקלים בת"א תהיה שונה ברמתה מהוצאת מעוקלים במזרח ירושלים/ ישובי הבקעה/ ישובים שמעבר לקו הירוק ועיקולים בעלי קושי אובייקטיבי בהתאם לשק"ד המוצל"פ.
 3. קביעת רמת האיזורים בכל לשכה תיקבע על ידי המוצל"פ.
 4. לא יאושר תשלום עבור ביצוע פעולות מבצעיות שהן מעל סכום החוב המצוין ע"ג דו"ח ביצוע (זולת תיק צו עשה).
 5. טבלת אישור שכר והוצאות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותעודכן בהתאם לעליית המדד (עלייה של למעלה מ- 5%). ה- 1/1/08 יהווה את הבסיס לחישוב עליית המדד.
 6. גבה בעל התפקיד מזומן או שיקים, חלה עליו החובה לרשום, ע"ג טופס ביצוע ההליך, לצד סה"כ הסכומים שנגבו "אני (שם המשלם) שילמתי X ₪ במזומן ו- Y ₪ בצ'קים שפירוטם לעיל" ולהחתים את המשלם על כך.
 7. גבה בעל התפקיד כסף מזומן, ההוצאות יאושרו בכפוף להצגת שובר התשלום שהופק בגזברות ההוצל"פ.
 8. גבה בעל התפקיד שיקים, באישור ב"כ הזוכה בלבד. ההוצאות יאושרו בכפוף להצגת אישור בכתב של ב"כ הזוכה על קבלת השיקים כפי שפורטו בדו"ח הביצוע.
 9. אישור שכר והוצאות יבוצע רק בכפוף להצגת חשבונית מס/קבלה.
 10. לא ניתן לבצע תפיסת רכב ללא גרר, זולת מקרים בהם נוהג ברכב החייב או מי מטעמו. חל איסור מוחלט על בעל התפקיד או מי מטעמו לנהוג ברכב.
 11. כאשר בוצעה פעולה עם קושי אובייקטיבי והתקבלה בקשה מנומקת, רשאי המוציא לפועל לאשר הוצאות חריגות מעבר למצוין בטבלה.
 12. מיטלטלין חסרי ערך - במחסני ההוצל"פ מאוחסנים לעיתים פריטים שאינם בעלי ערך והם מופנים לגופי רווחה מאחר ואין מצליחים למכור אותם וכן אין הם נדרשים על ידי החייב (דבר המלמד על איכות ביצוע הפעולה המבצעית).

עפ"י נוהל בעל תפקיד – 1: סעיף 16א: "אין להוציא מיטלטלין שערכם פחות מ- 200 ₪" (כל פריט בפני עצמו).

מנהלי המחסנים הונחו שלא לאחסן פריטים ללא ערך.

 

קובץ להורדה
execution_fees_and_expenses_table_jan_2008.pdf execution_vehicles_storage_jan_2008.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון