ועדות הלשכה

ראשי ההוצל"פ הונחו לפסוק שכ"ט בתיקון 24 בהתאם לתעריפים שסוכמו על ידי לשכת עוה"ד ומשרד המשפטים

12.08.2007

עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת הוצאה לפועל שליד הוועד המרכזי

בעקבות סיכום של עו"ד סורין גנות, יו"ר ועדת הוצל"פ, עם השופט משה גל, מנהל בתיה"מ, הונחו ראשי ההוצל"פ לפסוק שכ"ט בתיקון 24 בהתאם לתעריפים שסוכמו על ידי לשכת עוה"ד ומשרד המשפטים.

ביום 8 ביולי 2007 דנה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק להארכת תוקפה של הוראת השעה, שהקפיאה את תיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל. עמדת ועדת החוקה היתה שההארכה לא תאושר, אך הובע הצורך להסדיר את שכ"ט עורכי הדין בהליך זה.

 

עקב כך, סיכמו מנהל בתי המשפט, כב' השופט משה גל, ויו"ר ועדת הוצאה לפועל, עו"ד סורין גנות, אשר נכחו בדיון, כי הנהלת בתי המשפט תאשר את תעריפי שכר הטרחה בתיקון 24 - כפי שסוכמו על ידי הלשכה ומשרד המשפטים - כהליך זמני, שכמוהו כהמלצה מינהלית לראשי ההוצאה לפועל, זאת עד לאישורם הפורמלי בנוסחם הסופי על ידי המועצה הארצית של הלשכה ושר המשפטים. הבנה ברוח זו מוסכמת גם על ועדת חוקה חוק ומשפט.

 

לפיכך, ביום 16 ביולי 2007 פנה מנהל בתי המשפט לנשיאי בתי משפט השלום וראשי ההוצאה לפועל והציע, כי בתקופת הביניים עד לאישור כללי שכר הטרחה ומטעמי חיסכון בזמן שיפוטי יקר, ייקבע כברירת מחדל, ששכר הטרחה שייפסק יהיה בהתאם לכללים שהוסכמו, אף אם טרם אושרו כדין. מצורף לעיונכם מכתבו של מנהל בתי המשפט בנושא בצירוף עותק מהתעריפים שהוסכמו.

 

על מנת שלא תצא תקלה תחת ידיכם, שימת לבכם לכך, שעל פי חוק ההוצאה לפועל, הזכאות לשכ"ט עו"ד לגבי תביעות לפי תיקון 24 קיימת רק בהגשה ישירה של התביעה להוצאה לפועל. זאת על אף שהתעריף המוסכם מתייחס בנוסחו הנוכחי והזמני לשני המסלולים – מסלול של הגשה ישירה של התביעה להוצל"פ ומסלול הגשה של התביעה תחילה לבימ"ש וביצוע פסה"ד בהוצל"פ.

 

הנחיות מנהל בתי המשפט בנושא תיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל:     
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי המומלץ) (תיקון), התשס"ו-2006:   

 

להנחיית מנהל אגף הוצל"פ את הרשמים לגבי נוהל פעילות מערכת ההוצל"פ בנוגע לשכ"ט עו"ד בתיקון 24:     

 

החלטות גורפות ברמה מחוזית בנוגע לשכ"ט עו"ד בתיקון 24:

 מחוז ירושלים     
 מחוז תל אביב     
 מחוז המרכז  
 מחוז חיפה  
 מחוז הדרום  

 

 

קובץ להורדה
execution_law_amendment_24_guidelines.doc execution_law_amendment_24_guidelines.pdf execution_law_amendment_24_recomended_fees.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון