ועדות הלשכה

ועדת הוצאה לפועל ארצית: לא לאסור עיקול מחשב אישי ביתי

25.01.2007

עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת הוצאה לפועל שליד הוועד המרכזי

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – איסור עיקול מחשב אישי) מבקשת להגדיר מחשב אישי של חייב במסגרת החפצים הנחשבים חיוניים לתפקודו של החייב ובני משפחתו הגרים עמו. הוועדה סבורה שאין להגדיר המחשב האישי הביתי כצורך חיוני ובסיסי, המצדיק פגיעה בזכות הקניין של הזוכה.

במכתב הוועדה ליוזם החוק, ח"כ מיכאל איתן, נכתב בין השאר:

 

"הצעת החוק מפרה למעשה את מערך האיזונים הקיים בחוק ההוצאה לפועל (להלן: "החוק") בין זכות הקניין של הזוכה לבין זכות החייב לקיום בכבוד על דרך הרחבתה של זו האחרונה.

 

כוונת המחוקק היתה לפטור מעיקול מיטלטלין המהווים צורך חיוני בסיסי. לפיכך, ערך המחוקק אבחנה בין אוכל, ביגוד ושאר צרכים חיוניים בסיסיים, לבין מיטלטלין אחרים כמו מכשירי חשמל, רכב פרטי, מזגן ועוד כהנה, שלא ניתן לגביהם פטור גורף. מחשב אינו צורך חיוני בסיסי, שבלעדיו אין, זאת לעומת צרכי אוכל וביגוד.

 

אם מדובר במחשב המשמש כלי עבודה, הרי שהוא מוגן מפני עיקול במסגרת תנאי סעיף 22(א)(4) לחוק ההוצאה לפועל. סעיף קטן זה אינו מאפשר עיקול של כלים ומכשירים, שבלעדיהם אין החייב יכול לקיים את מקצועו, מלאכתו, משלח ידו או עבודתו, שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו.

 

אשר לשימושים הנוספים במחשב למטרות לימודיות וכדו', אין מדובר בצורך חיוני ובסיסי, המצדיק פגיעה בזכות הקניין של הזוכה, שהרי כידוע, לא לכל תלמיד כיום יש מחשב אישי בביתו. מה גם שקיימת חלופה נאותה שתמנע פגיעה במגזר הלומדים: לצורך עבודותיהם יוכלו התלמידים להסתייע בחדרי המחשבים, העומדים לרשותם, בבתי הספר ובספריות העירוניות."

  • לנייר העמדה המלא:            

 

קובץ להורדה
pc_foreclosure_lawproposal_position_paper.doc pc_foreclosure_lawproposal_position_paper.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון