ועדות הלשכה

הרפורמה המוצעת בהוצאה לפועל - נייר עמדה בעניין פגעי הרפורמה המוצעת עם התייחסות המרכז למחקר ומידע של הכנסת

09.01.2007

עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת הוצאה לפועל שליד הועד המרכזי

למקרא הדו"ח שהכינה מחלקת מידע ומחקר של הכנסת לפרק ט’ לחוק ההסדרים לשנת 2007, שהינו למעשה תזכיר הרפורמה בהוצאה לפועל, עולה כי מחלקת המחקר מאמצת כמעט אחד לאחד את עמדת הלשכה באשר להשלכות, העלולות להיות לרפורמה, אם תיושם במתכונתה המוצעת.

חולשת מערכת ההוצאה לפועל גורמת לחייבים לא להירתע מהליכי גביה הננקטים כנגדם. הרפורמה המוצעת אינה אלא "קיצור דרך" ואוסף רעיונות שרירותיים, שלא תביא לפיתרון כלשהו ואף עלולה להחריף הבעיה ולדרדר את מערכת הגביה. יישום הרפורמה יפגע בכלכלת המדינה, בזכות הקניין של הזוכים, יפלה לרעה את האזרחים לעומת המדינה ובמיוחד את השכבות החלשות ויגרום לפריחתם של גורמי גביה מפוקפקים.

 

בכנסת קיימת מחלקת מידע ומחקר (להלן: "מחלקת המחקר"), שמטרתה לספק לחברי הכנסת, ועדות הכנסת ויחידותיה השונות, נתונים, מידע ומחקרים, אשר ישמשו אותם ככלי עבודה בתהליך קבלת ההחלטות, בהתמודדות עם נתונים ומידע, המובאים בפניהם לצורך קבלת ההחלטות ובפיקוח על עבודת הממשלה.

 

בין המסמכים שהוכנו ניתוח פרק ט' לחוק ההסדרים לשנת 2007, שהינו למעשה תזכיר הרפורמה בהוצאה לפועל. לצד סקירת המצב החוקי הקיים והשינוי המוצע מוצגות משמעויות השינוי. למקרא הדו"ח עולה, כי מחלקת המחקר של הכנסת מאמצת כמעט אחד לאחד את עמדת הלשכה באשר להשלכות, העלולות להיות לרפורמה, אם תיושם במתכונתה המוצעת.

  • לסקירת הגזירות המרכזיות שבתזכיר החוק בליווי התייחסות המרכז למחקר ומידע של הכנסת (על דרך הבאת ציטוטים מפרקי "משמעויות השינוי" ו"הערות" שבדו"ח של מחלקת המחקר):        

  • לנייר עמדה מפורט מטעם ועדת הוצל"פ ארצית:        

 

קובץ להורדה
execution_law_position_paper_knesset_research_center.doc execution_law_position_paper_knesset_research_center.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון