ועדות הלשכה

הרפורמה המוצעת בהוצאה לפועל - נייר עמדה מפורט מטעם ועדת הוצל"פ ארצית

08.01.2007

עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת הוצאה לפועל שליד הועד המרכזי

נייר העמדה סוקר בפירוט את עמדתה של ועדת הוצאה לפועל בהתייחס לכל סעיף וסעיף שבתזכיר חוק הרפורמה בהוצל"פ. נייר העמדה כולל, בין היתר, הערות פרקטיות וערכיות, חלופות והצעות לשיפור ולייעול.

הצעת משרד המשפטים (טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון והוראת שעה), התשס"ז – 2006      ) עשויה לחולל זעזועים מרחיקי לכת במשק הישראלי הרבה מעבר לגבולותיה של מערכת ההוצאה לפועל. על אף שמערכת ההוצאה לפועל במתכונתה הנוכחית רחוקה מלהיות מושלמת, מכל מקום, ביצוע שינויים מהותיים במערך האיזונים הקיים בחוק ללא היוועצות עם הגורמים המקצועיים בעלי הנסיון המעשי בהפעלת המערכת, וללא הסתמכות על מחקר משווה, שיבחן את תיפקודן של מערכות מקבילות במדינות אחרות, הינו מעשה נִמהר, שעלול להסב נזקים כבדים למשק הישראלי ולפגיעה בחיי המסחר והכלכלה התקינים.

 

לנייר העמדה המלא:        

 

 

 

קובץ להורדה
execution_law_position_paper_full.doc execution_law_position_paper_full.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון