ועדות הלשכה

טיוטת תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים )(תיקון), התש"ף-2020 - נייר עמדה

17.08.2020

עו"ד שמעון לפיד

מטרת טיוטת התקנות להסמיך את שר המשפטים למנות גורמים ציבוריים נוספים כרשויות מוסמכות לצורך הנפקת אימותי אפוסטיל, על מנת לייעל את מתן השירות לאזרח.

טיוטת התקנות אינה מפרטת מי יהיו הגורמים המוסמכים הנוספים אשר יהיו מוסמכים לאשר אימות חתימת אפוסטיל.

ועדת הנוטריונים מציעה, בין היתר, כי גם נוטריונים בעלי ותק מסוים, אשר יעברו הסמכה, יהיו מוסמכים לכך.

לקריאת נייר העמדה בנושא  טיוטת תקנות לביצוע אמנת האג

(ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים )(תיקון), התש"ף-2020

לחץ כאן

 

 

להורדת טיוטת תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים )(תיקון), התש"ף-2020, אליה מתייחס נייר העמדה –לחץ כאן

קובץ להורדה
_10171435F7A8.pdf טיוטת תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים)(תיקון) התשף....docx
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון