ועדות הלשכה

טיוטת תקנות הנוטריונים (עשיית צוואה מרחוק באמצעי טכנולוגי) + טיוטת תקנות הירושה (הפקדת צוואה מרחוק) - נייר עמדה

05.05.2020

עו"ד שמעון לפיד

מטרת טיוטת תקנות הירושה לאפשר הפקדה מרחוק של צוואה שנערכה אצל רשות ושנחתמה בחתימה אלקטרונית מאושרת על מנת להקל על עורך הצוואה או המצווה להפקיד את הצוואה מרחוק.

בנוסף, מבקשות התקנות בהוראת שעה בתקופת משבר הקורונה לאפשר לכל אדם להפקיד כל צוואה שערך, אצל הרשם לענייני ירושה באופן מקוון מרחוק מבלי שהמצווה יידרש להתייצב אצל הרשם.

ועדת הנוטריונים תומכת בתיקון המוצע אך סבורה כי יש לשלב בו הבהרות.מטרת טיוטת תקנות הנוטריונים לאפשר בהוראת שעה בתקופת משבר הקורונה לערוך צוואה מרחוק בפני נוטריון מבלי שהמצווה יידרש להתייצב בפניו. זאת בכפוף לתיעוד אודיו-ויזואלי באמצעי טכנולוגי של המפגש המקוון בין הנוטריון למצווה.

ועדת הנוטריונים סבורה, כי במתן האפשרות לעריכת צוואה בהיוועדות חזותית במתווה המוצע בטיוטת התקנות רב הנזק על התועלת, ולפיכך יש לגנוז את טיוטת התקנות.

לקריאת נייר העמדה בנושא:

·        טיוטת תקנות הירושה (תיקון הפקדת צוואה מרחוק), התש"ף- 2020

·        טיוטת תקנות הנוטריונים (הוראת שעה), התש"ף- 2020 (עשיית צוואה באמצעי טכנולוגי)

לחץ כאן

 

להורדת טיוטת תקנות הנוטריונים (הוראת שעה), אליה מתייחס נייר העמדה –לחץ כאן

 

להורדת טיוטת תקנות הירושה (תיקון הפקדת צוואה מרחוק), אליה מתייחס נייר העמדה – לחץ כאן

קובץ להורדה
_10118455796.pdf טיוטת תקנות הירושה – הפקדת צוואה מרחוק - 26 באפריל (1).doc _1011925310.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון