ועדות הלשכה

עדכונים והבהרות לגבי נוהל עיקול רכב על פי מספר זהות

10.01.2006

אריה כהן - מנהל אגף הוצל"פ ארצי

העדכונים מצורפים כקבצים להורדה.

 

מדינת ישראל

אגף הוצאה לפועל

הנהלת בתי המשפט

 

הנדון: עדכונים והבהרות לגבי נוהל עיקול רכב על פי מספר זהות

סימוכין: נוהל עיקול רכב על פי מספר זהות שהופץ ביום 10.11.05

 

1. בהמשך לנוהל שבסמך, ראיתי לנכון לעדכנכם במספר שינויים בנוהל, מאז הפצתו וכן בהבהרות לשאלות שנשאלתי:

א. אין צורך לבצע עדכון של סטטוס תשובת משרד הרישוי במסך 680 "קליטת אישור מסירה/ביצוע הליכים" או 681 "עדכון אישור מסירה", מהטעם שמשרד הרישוי החליט שהוא כן משיב תשובה ביחס לעיקול.

ב. ביחס לרכבים ישנים בהם מספר הרכב הוא בין 6 ספרות ומטה, יש להקפיד לשלוח מספר רכב מלא, תוך השלמת אפסים בתחילת המספר,כך שרכב שמספרו 435123, יש לשלוח עיקול על רכב שמספרו 0435123.

משרד הרישוי רואה בעיקול רכב בן פחות משבע ספרות כשגוי, ולא מטפל בו.

במקביל תיעשה פנייה לחברת "נס" על מנת ששדה מספר רכב יוגדר ששבע ספרות יהיה חובה.

2. אבקש לחזור ולהבהיר כי אין עיקול רכב על פי מספר תעודת הזהות מחליף את העיקול על רכב פרטני, כלומר, למי שיש ביד את מספר הרכב של החייב, אין צורך שיבצע עיקול על פי תעודת זהות, אלא לפעול באופן שנהוג עד היום ולשלוח עיקול בסעד 13.

 

3. בשלב זה,משרד הרישוי שולח את כל פרטי הרכב הרשומים על שם החייב,גם רכבים ישנים מאוד, וכן לא מצוין סוג הרכב,מה שמקשה על תפיסתו.

בתחילת שנת העבודה הבאה, יתאפשר משלוח העיקולים במדיה וקבלת מלוא המידע    וכן ייעשה ניסיון לבחון מניעת קבלת תשובות לגבי רכבים ישנים.

עד אז, אנו ניאלץ להמשיך ולפעול בדרך האמורה.

 

4. כהערת אגב אציין כי משיחות עם מוציאים לפועל עולה שישנה עלייה לא מבוטלת בגבייה, בעקבות יישום נוהל זה ופניות רבות של חייבים להגיע להסדרי חוב.

 

5. אבקש לדאוג להפיץ נוסח הנוהל ומסמך זה בלשכה.

 

בכבוד רב,

אריה כהן

מנהל אגף הוצל"פ ארצי

הנהלת בתי המשפט

 

לדברי הסבר נוספים ולנוהל העבודה:

 

קובץ להורדה
car reposetion procedure.doc car reposetion procedure.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון