ועדות הלשכה

עדכון נוהל הוצל"פ 02.229.02 – דיווח על ביצוע/אי ביצוע פקודות הוצל"פ ללשכות ההוצל"פ ועיון במסמכים

21.10.2004

מאיר חנוך, רפ"ק - קצין פיקוח ובקרה, ב/רמ"ד הוצל"פ

1. כללי

בתקופה האחרונה אנו עדים למס' רב של פניות מצד עורכי דין לשלוח אליהם בדאר טופס 1086 של פקודות הוצל"פ שבוצעו ו/או לא בוצעו.

 

2. המטרה

הנחיית כלל יחידות ההוצל"פ – בנוגע לדיווח על ביצוע או אי ביצוע פקודות ללשכות ההוצל"פ.

 

3. היבט חוקי

א. נוהל הוצל"פ 02.229.01 סעיף 9(א) סייגים לביצוע פקודה או צו הבאה הוצל"פ (סעיף 74 י"ז א לחוק ההוצל"פ).

ב. נוהל הוצל"פ 02.229.02 סעיף 10(א) + (ב) – החזרת פקודות בצירוף טופס מ-1111.

ג. נוהל הוצל"פ 02.229.02 סעיף 23(ה)(1) עיון במסמכים הנוגעים לפקודות הוצל"פ ואופן הטיפול בהם.

 

4. השיטה

א. פקודות הוצל"פ שבוצעו

טופס מ-1086 יהיה פתוח לעיון הזוכה באשור מפקד יחידת ההוצל"פ, אולם בהגבלה שלזוכה לא ימסרו פרטים המתייחסים באם החייב הינו ע.נ, ד.ח, רישומים פליליים, מסמכים רפואים ו/או כתובות נוספות המצויינות ע"ג צו המאסר/הבאה.

ב. פקודות הוצל"פ שלא בוצעו עקב נסיבות מיוחדות

פקודות שלא בוצעו בשל נסיבות מיוחדות יוחזרו ללשכת ההוצל"פ בצירוף טופס מ-1111 שבו יפורטו פרטי הפקודות והנסיבות לאי ביצוען וזאת בנוסף לרישום בטופס 1086.

(1) דף מס' 7 – נוהל הוצל"פ 02.229.01 סעיף 9(א) + (ב) + (ג).

(2) דף מס' 16 – נוהל הוצל"פ 02.229.02 סעיף 1(א) + (ב)

 

5. דגשים

א. נוהל הוצל"פ 02.229.02 דף 16 סעיף 18(א) + (ב) תוקן.

ב. הנכם מתבקשים להחליף את דף הנוהל המעודכן.

 

6. לטיפולכם וידיעתכם

 

בברכה,

מאיר חנוך, רפ"ק

קצין פיקוח ובקרה

ב/רמ"ד הוצל"פ

 

מצ"ב: עדכון נוהל 02.229.02 דף 16 להחלפה.

 

קובץ להורדה
procedure_update_0222902.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון