ועדות הלשכה

עדכון נוהל - ביצוע פקודת חוב מזונות / צו הבאה הוצל"פ בידי אדם פרטי (פקודת ידנית)

15.06.2004

משטרת ישראל - מדור הוצל"פ

עדכון נוהל 02.229.03 לנהלי ההוצל"פ של משטרת ישראל.

על פי סעיף 74ט"ז(ב) לחוק ההוצאה לפועל צו הבאה או מאסר יבוצע על ידי משטרת ישראל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 90 יום.

 

על פי ס"ק ג' חייב שלא אותר או שנעשו מאמצים של ממש לאתרו ולא ניתן לבצע את הצו נגדו, תתחיל תקופת מניין 90 הימים מהיום שניתן לאתרו או לבצע את הצו.

 

בנוהל החדש המעודכן הודגש, כי הפקודה הידנית – כאשר אדם פרטי שבידו פקודת מאסר פונה למשטרה על מנת לבצעה – דינה כדין כל פקודת מאסר הוצל"פ רגילה, ולכן אינה מתבטלת בתום 90 הימים, אלא רק בתום 90 יום מהיום שניתן לאתר את החייב או לבצע את הצו.

 

מצ"ב תיקון לנוהל הוצל"פ 02.229.03 עמודים 17 ו-18.

 

הנכם מתבקשים להחליף את עמודים 17 ו-18 בנוהל הוצל"פ 0.229.03 בעמודים המעודכנים.

 

קובץ להורדה
procedure_02.229.03_update.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון