ועדות הלשכה

נציבת תלונות הציבור על שופטים: לבעל דין יש זכות להביע עמדתו בפני בית המשפט כשעורך דינו מבקש להתפטר

20.06.2004

עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת יחסי עורכי דין - שופטים שליד הועד המרכזי

"כאשר מוגשת לבית המשפט בקשת הסתלקות מייצוג, הרי ככל שהדבר ניתן ומתבקש בנסיבות העניין, ראוי הוא כי בית המשפט יאפשר לבעל הדין להביע עמדתו בעניין, בכתב או בעל-פה ויסביר לו משמעות הדבר, והכל לפי שיקול דעת בית המשפט".

כך קובעת נציבת תלונות הציבור על שופטים, גב' טובה שטרסברג בחוות דעת, שנתנה בהקשר לתלונה בה טיפלה, במסגרתה התעוררה השאלה, מהו ההליך הראוי כאשר עורך דין מבקש מבית המשפט להסתלק מן הייצוג, והאם יש זכות לבעל הדין להביע עמדה בעניין זה.

 

הנציבה מציינת את חשיבותה הרבה של הזכות להיות מיוצג, ועל אף שאין התייחסות מפורשת לסוגיה בדברי חקיקה, מסתמכת הנציבה על פסיקה, בהסיקה ממנה כי יש לתת משקל מכריע לעמדת בעל הדין בשאלת הפסקת ייצוגו. עם זאת מסייגת הנציבה ומדגישה, כי זכות זו, כזכויות אחרות בשיטתנו המשפטית, אינה זכות מוחלטת, ויש שהיא נסוגה מפני זכות אחרת או אינטרס אחר.

 

לחוות הדעת המלאה – לחצו כאן

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון