ועדות הלשכה

ועדת יחסי שופטים-עו"ד חוזרת וקוראת לציבור החברים/ות לפנות אליה בכל מקרה שבו מי מהחברים/ות סבור/ה שהיחס שקיבל/ה מבימ"ש מצדיק התערבות לשכת עורכי הדין

15.07.2010

עו"ד עמית פרלמן - ממונה בכיר, ועדת יחסי שופטים - עו"ד שליד הוועד המרכזי

הפנייה תכלול תיאור קצר ותמציתי של המקרה ובמקרה הצורך, העתקי החלטות רלוונטיות.

בישיבתה מיום 15 ביוני 2010, דנה הוועדה בדו"ח נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2009 שפורסם לפני כחודשיים.

 

לדברי יו"ר הוועדה, עו"ד עדי הדר, "הליקוי המרכזי המצוין בדו"ח הוא נושא התארכות ההליכים וכי אחד מתפקידי הוועדה הוא לעקוב ולזהות מקרים בהם הדבר חורג מגבול הסביר".

אשר להמלצות דו"ח הנציבות, הוועדה תומכת ביוזמה לשינוי החקיקה שתאפשר פתיחת הליכים ביוזמת הנציבות. הוועדה גם תומכת בהרחבת סמכות הפרסום לנציבות וכי יש לפרסם את ההחלטות הידועות כ"עמדת הנציב" ברבים. הוועדה מתנגדת לתיקון חקיקתי המסמיך שופט להוציא עו"ד מהאולם.

 

יו"ר הוועדה דיווח לחברי/ות הוועדה על סדרת פגישות עם נשיאי בתי המשפט השונים כדי ליצור עימם שיתוף פעולה ונהלי עבודה משותפים עם מחוזות הלשכה.

 

לסיום, הוועדה חזרה על החלטתה לפנות אל החברים/ות בכל אמצעי הפרסום שעומדים לרשות הלשכה כדי לשפר מודעות החברים/ות לאפשרות היעזרות בוועדה בכל מקרה בו הם/ן סבורים/ות שיש הצדקה להתערבות הלשכה בנושא יחסי שופטים ועורכי דין.

 

את הפניות ניתן לבצע באמצעות דוא"ל amit@israelbar.org.il לממונה הוועדה, עו"ד עמית פרלמן. הפנייה תכלול תיאור קצר ותמציתי של המקרה ובמקרה הצורך, העתקי החלטות רלוונטיות.

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון