ראש הלשכה

דבר ראש הלשכה - ספטמבר 2001: השליחות החברתית שלנו

02.09.2001

ד"ר שלמה כהן, עו"ד

חברותי וחברי,

לשכת עורכי הדין היא יצור כלאיים מיוחד במינו. מחד, איגוד מקצועי (סטטוטורי) המופקד על רווחתנו ועל עניינינו המקצועיים. מאידך שלא כמו איגוד מקצועי בדרך כלל הלשכה מסמיכה עורכי דין חדשים, מפקחת על התנהגותנו ועליה לבטא וליישם את השליחות המקצועית-חברתית של ציבור עורכי הדין. זו לא רק לשונו של חוק לשכת עורכי הדין; אלה הדברים שחשים כולנו. מטלות אלה לעתים משלימות ולעתים לא. לפעמים יש ביניהן מתח פנימי המחייב הכרעות קשות.

 

מלאכתנו כאיגוד מקצועי איננה קלה. מקצוענו מותקף מכיוונים שונים ומסיבות שונות. אומנם, אנחנו מונים היום כ- 24,000 חברים פעילים, וזהו כח מספרי לא מבוטל. אולם, להבדיל מאיגודים מקצועיים שונים, לנו אין מתג שאנו יכולים לסגור, איננו יכולים להפסיק את אספקת המים או החשמל וגם לא את הנמלים. כוחנו המספרי איננו משמעותי לעניין מאבקים מקצועיים. אם יש לנו כח כלשהו בזירה הציבורית בישראל הוא איננו נובע ממספרינו, אלא הוא נובע מן התדמית המצטברת המורכבת מאוד שלנו בציבור.

 

בכל העולם יש לציבור יחס מורכב מאוד לעורכי דין. הציבור מנהל יחסי אהבה-שנאה עם עורכי דין, הנובעים מהכרה בכוחו המיוחד של הידע המקצועי שלנו, ומהשפעתו של ידע זה על תחומים חשובים ורגישים בחייו של כל אחד ואחד. התדמית שיש לעורכי הדין, כמו תדמיות בדרך כלל, נגזרת מתשתית הכרתית שהיא חלק מהמטען החינוכי והתרבותי של כל אחד, ומאוסף של רשמים מצטברים שוטפים.

 

בסקר שנערך לא מכבר על ידי "טלסקר" נמצא שעורכי דין (כמו גם מהנדסים, רואי חשבון ועובדי היי-טק) זוכים להערכה נמוכה בהרבה ממרצים באוניברסיטה ורופאים, אבל גבוהה מחברי כנסת. נחמת עניים. מעמדנו ותדמיתנו הקיבוציים בציבור הישראלי הם בעייתיים מכמה סיבות, חלקן אובייקטיבי (כמו למשל בשל ריבוי עורכי הדין בישראל), וחלקן סובייקטיבי התנהגותם (לטוב ולרע) של חברינו, וגם התנהלותה של הלשכה בשנים עברו. עורכי דין רבים תורמים המון לחברה, הן במסגרות מקצועיות והן מחוצה להן. אבל תדמיתנו נפגעה בשל החסר בפעילות קיבוצית של הלשכה לתועלת החברה בעבר. תדמית פגומה זו קשה לנו. היא איננה מתיישבת עם תפיסותינו את מקצוענו, שליחותנו ותרומתנו וגם עם פעילות חשובה למען הקהילה של רבים מחברינו כיחידים. תדמית זו גם מקשה עלינו לתפקד כאיגוד מקצועי אפקטיבי.

 

יכולתנו לרכוש עמדת השפעה משמעותית יותר בחברה הישראלית, וכתוצאה מכך לשפר גם את יכולתנו להגן על עניינינו הלגיטימיים, תלויה באיכות ובכמות של פעילותנו הקיבוצית בתחום החברתי והציבורי, ובמילים אחרות במידה שבה נבטא וניישם באופן קיבוצי את מה שרבים מאוד מאיתנו עושים כיחידים. ככל שנמלא את שליחותנו המקצועית-חברתית הקיבוצית, בהגנה על שלטון החוק, בהבטחת נגישות אמיתית של אזרחים למוסדות השלטון והמשפט, בהגברת השוויון בחברה הישראלית, בשיפור החוק ומערכת המשפט, כך גם נמלא את חובתנו וגם נחזק את מעמדנו וכתוצאה מכך גם את יכולתנו לדאוג לעניינינו המקצועיים הלגיטימיים.

 

בשנתיים האחרונות אנחנו עושים מאמץ מוגבר בעניין זה: אנו מפעילים צוות לפיקוח על בתי מעצר; צוות גדול של הלשכה מסייע לכנסת בחקיקה; יצאנו להגנתם של היועץ המשפטי לממשלה ושל הפרקליטות כאשר הותקפו, בעיקר על ידי גורמים פוליטיים, על פעילותם המקצועית באכיפת החוק; התייצבנו להגנה על מערכת המשפט כנגד הניסיון לפוליטיזציה של בתי המשפט ופגיעה במעמדם וכנגד הניסיון המסוכן לפגוע במעמדו של בית המשפט העליון ולהקים תחתיו בית משפט לחוקה בהרכב פוליטי; יזמנו שיפורים בתהליך בחירת שופטים; הפעלנו משוב שופטים אשר נועד להשלים חסר חמור במערך הניהולי של בתי המשפט איתור תקלות על מנת שאפשר יהיה לתקנן; פעלנו למען הסדר מאוזן ומתוקן בתחום התקשורת; הקמנו מוסד לגישור המיועד להעמיק את התודעה למכשיר חיוני זה בקרב חברינו ובציבור.

 

נקודת ציון חשובה במיוחד בתהליך זה היא החלטתנו להקים מערך סיוע משפטי בהתנדבות (פרו-בונו). צוות מבין חברינו כבר שוקד על הכנת תוכנית פעולה, שעל פיה יאותרו מתנדבים המוכנים להשקיע מזמנם, בנושאים שונים, ו"צרכנים" הזקוקים לסיוע. לא רחוק היום שבו נפעיל תחנות סיוע משפטי של הלשכה. אני שמח במיוחד שאחד מבכירי חברינו, עו"ד יגאל ארנון, הסכים להירתם לתוכנית חשובה זו. הוא כבר שינס מותניו והחל בעבודה עם צוות הלשכה, כשהוא חדור רוח משימה. תוכנית זו היא מבחן אמיתי למחוייבותינו הציבורית.

 

בעתיד הלא רחוק, אני סמוך ובטוח, נקים גם את קרן התרומות של לשכת עורכי הדין שתביא לידי ביטוי את הנדיבות והדאגה לזולת של רבים מחברינו. לצערי, יוזמתי זו נתקלה בהתנגדות של כמה מחברינו במוסדות הלשכה, שטרם הפנימו את תפקידנו החברתי ואת החשיבות העצומה של מפעלים כאלה למעמדנו ולתדמיתנו וממילא גם להשפעתנו.

 

בשל מאמצינו אלה, כבר השתפרו מעמדנו ותדמיתנו, וממילא נתחזקה יכולתנו לפעול באורח אפקטיבי גם כאיגוד מקצועי. כתוצאה מכך הצלחנו להשיג הישגים מקצועיים חשובים, למשל סיכלנו חקיקה שנועדה לפגוע בחסיון עו"ד-לקוח (בהצעת חוק לאיסור הלבנת הון); מנענו את הלאמת הפלת"ד; אושר כדין תעריף מינימום מומלץ; סיכלנו הצעת חוק שנועדה לאפשר לטוענים רבניים להופיע בבתי משפט למשפחה; הבאנו להעלאה (בתקנות) של שכ"ט מפרקים וכונסים; סייענו בהעלאת תקציב הסניגוריה הציבורית לצורך העסקת סניגורים מבין חברינו, ועוד ועוד. כך נמשיך. וכלל שנמלא את שליחותנו החברתית-מקצועית כך גם נגשים ערכים בסיסיים של מקצוענו וגם נשפר את יכולתנו להגן על עניינינו.

 

שנה טובה. בריאות, הצלחה וגם איוורור ומנוחה. מגיע לנו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון