ראש הלשכה

דבר ראש הלשכה - דצמבר 2002: משמרת כפולה; שליחינו לבחירת שופטים ודיינים

01.12.2002

ד"ר שלמה כהן, עו"ד

משמרת כפולה

 

חברותי וחברי,

 

לאחרונה הודיע שר המשפטים על כוונתו להנהיג משמרת אחר הצהריים בבתי משפט השלום בתל-אביב. בשלב זה מדובר בתוכנית נסיונית שבה יועסקו 10 שופטים. שר המשפטים הסביר שכך הוא מבקש להתמודד עם העומס הרב המוטל על בתי המשפט. מאחר שאין תקציב לבניית אולמות נוספים, יש, לדעתו, להשתמש באולמות הקיימים בשעות שבהן הם אינם מנוצלים כיום.

 

לשכת עורכי הדין מודאגת מאוד מהעומס בבתי המשפט. אנחנו שותפים לכל מאמץ סביר כדי לנסות ולהתגבר על עומס זה בדרכים ראויות ואפקטיביות. אבל משמרת אחר-הצהריים היא מן הגרועים שבפתרונות לבעיית העומס בבתי המשפט. הרעיון הזה גרוע בין היתר מכיוון שיהיה בו כדי לפגוע פגיעה אנושה בעורכי דין מקבוצות שונות ובעיקר נשים, משפחות חד הוריות, עורכי דין צעירים, עורכי דין אשר מרבים להופיע בבתי המשפט גם בשעות הבוקר ובעיקר משרדים קטנים. המתכונת המוצעת איננה ראויה ואיננה הוגנת מכיוון שהיא באה להטיל על עורכי הדין לעבוד במשמרת אחת כפולה על פני שתי משמרות של שופטים, תוך פגיעה קשה באורחות החיים הן שלנו והן של לקוחותינו. במתכונת מוצעת זו יש חשש ממשי של פגיעה באיכות השירות שנוכל לתת ללקוחותינו, ובאיכות התהליך השיפוטי. ההחלטה בעניין משמרת אחר הצהריים התקבלה ללא התייעצות עם לשכת עורכי הדין, תוך התעלמות ממעמדה הסטטוטורי כמייצגת את ציבורי עורכי הדין ובעקיפין גם את ציבור הלקוחות הבאים בפני בתי המשפט.

 

מן הטעמים האלה ואחרים החלטנו להתנגד באורח נחרץ להתקנת משמרת אחר הצהריים בבתי המשפט. הזמנו את שר המשפטים לדיון נוקב בועד המרכזי של הלשכה, ושם שטחנו בפניו את התנגדותנו המפורטת. אך ללא הועיל. שר המשפטים נחרץ בדעתו בעניין זה.

 

אשר על כן החלטנו לעתור לבג"צ. ומשהוגשה העתירה ונתקבלה תשובת שר המשפטים, התברר שלא התקיימו ההליכים הנדרשים בדין לקבלת החלטות מנהליות בעלות נפקות רחבה כזו, לא התקיימו התייעצויות מתאימות, לא הותקנו תקנות ולא הותקן נוהל. איש איננו יודע כיצד תופעל משמרת אחר הצהריים, על איזה תיקים תחול, איזה שירותי מנהלה יסופקו לשופטים ולבעלי הדין, ועוד ועוד. לנוכח כל אלה אין פלא שבית המשפט הגבוה לצדק הוציא צו על תנאי כנגד שר המשפטים בעתירות שהגישו הלשכה וקבוצת עורכי דין בעניין זה.

 

תודתנו לעורכי הדין שוקי חורש ונעמי וייל אשר לקחו על עצמם את הטיפול בעתירות בעניין חשוב זה. הלשכה תוסיף ותיאבק כנגד גזירה זו שאין הציבור יכול לעמוד בה. ובד בבד, הלשכה תשמח לסייע בעיצוב פתרונות נאותים להפחתת העומס. יש לנו רעיונות טובים בעניין זה.

 

שליחינו לבחירת שופטים ודיינים

 

תפקידנו בבחירת שופטים הוא מן המטלות החשובות ביותר של הלשכה. אחרי הכל מי כמונו מכירים את בית המשפט ואת ההליך המשפט. בשנים האחרונות גברה מאד ההשפעה של לשכת עורכי הדין בתהליך הבחירה של שופטים ודיינים. חברינו בועדות אלה השתלבו ולקחו חלק פעיל מאד במיון ובסינון של מועמדים.

 

לאחרונה בחרה המועצה הארצית את נציגי הלשכה בוועדות לבחירת שופטים, דיינים, שופטים צבאיים וקאדים דרוזים. כמפורט בידיעה בעמודי החדשות, לוועדות השונות נבחרו חברות וחברים בדרך כלל בעלי ניסיון ומעמד כל אחד בתחומו, אשר יציגו את עמדותינו בתהליך החשוב של בחירת שופטים ודיינים. תפקידנו בבחירת שופטים הוא מן המטלות החשובות ביותר של הלשכה. אחרי הכל מי כמונו מכירים את בית המשפט ואת ההליך המשפטי, את האילוצים הקשיים והאתגרים הניצבים לפתחו של שופט. אנו לוקחים את תפקידנו בבחירת שופטים ברצינות ובאחריות. ממש בחרדת קודש. גם את המשוב הנהגנו בין היתר על מנת שישמש אותנו וחברים אחרים בוועדה לבחירת שופטים כללי בהערכת ההתנהלות של שופטים מכהנים וכשיקול לגבי קידומם.

 

בשנים האחרונות גברה מאוד ההשפעה של לשכת עורכי הדין בתהליך החבירה של שופטים ודיינים. חברינו בועדות אלה השתלבו ולקחו חלק פעיל מאוד במיון ובסינון של מועמדים והשפיעו על זהותם של השופטות והשופטים שנבחרו. נציגינו יזמו  מינויים של שופטות ושופטים מצויינים רבים. הצלחנו לגוון את המינויים, ולהביא, לראשונה מזה כשמונה שנים, למינויים של שלושה עורכי דין מן הפרקטיקה הפרטית לבית המשפט המחוזי; סייענו בגידול משמעותי מאוד של שופטים ערבים לבתי משפט השלום והמחוזי, ואני מקווה שבסבב המינויים הקרוב לבית המשפט העליון יתמנה לראשונה שופט ערבי מינוי של קבע. במקביל הצלחנו למנוע בחירה או קידום של מועמדים אשר לא הצדיקו מינוי או קידום. כל זאת תוך שיתוף פעולה והידברות עם הגורמים האחרים המשתתפים בתהליך בחירת שופטים ודיינים, ובשיתוף מלא של ועדי המחוזות בלשכה שנטלו גם הם חלק פעיל בתהליך קבלת ההחלטות לגבי בחירת שופטים. עו"ד יורי גיא-רון נציגנו בוועדה לבחירת שופטים יזם את הקמתה של ועדת זמיר אשר בחנה את תהליך המיון והבחירה של שופטים והגישה המלצות רבות וחשובות לשיפור תהליך זה.

 

זו הזדמנות נאותה להודות לחברינו שסיימו את תפקידם בוועדות אלה: עוה"ד חדוה לוין ואלי זוין בועדה לבחירת דיינים, עו"ד שמואל סמואל בוועדה לבחירת שופטים, עו"ד גבי כהן בוועדה לבחירת שופטים צבאיים ועו"ד נזיה חלבי בוועדה לבחירת קאדים דרוזים.

 

חג שמח ושנה טובה ומבורכת לחברינו הנוצרים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון