בחינות הסמכה
מחלקת בחינות והסמכה
בהמשך להודעתה של הלשכה מיום 11.9.23 אודות תקלת מיחשוב שנפלה בעת קליטת נתוני בדיקת העררים שבוצעה בעקבות יישום פסק הדין בעע"מ 4685/23 והעלאת הציונים הנכונים, הרינו להודיע כי למרבה הצער, התברר כי התקלה האמורה לא תוקנה במלואה והציונים שהועלו לאתר הלשכה ביום 11.9.23, גם הם שגויים.
(תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962)
להלן לוח זמנים של טקס ההסמכה שיתקיים ביום 21.9.23 בירושלים
מחלקת התמחות והסמכה
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 27/12/2023. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד חורף 2023 החל מיום 20/8/23. ההרשמה תיסגר ביום 10/10/23.
מחלקת בחינות והסמכה
בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך שבנדון, נבחנים במועד חורף 2022 (28.12.22) אשר הגישו ערר על מטלת הכתיבה באותו מועד ולא עמדו בהצלחה בבחינת ההסמכה באותו מועד או במועד קיץ 2023, יהיו רשאים להגיש ערר חדש על חלק א’ בלבד (מטלת הכתיבה).
מחלקת בחינות והסמכה
הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופטת (בדימוס) זהבה בוסתן התכנסה וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לחלקים ב’ ו-ג’ של בחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 26.6.23. לאחר בחינה מעמיקה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:
מחלקת התמחות והסמכה
מתמחה המבקש.ת להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר.
מחלקת התמחות והסמכה
להלן פתרון הוועדה הבוחנת לחלקים א’ (מטלת כתיבה), ב’ (דין דיוני) ו-ג’ (דין מהותי) של בחינת ההסמכה שנערכה ביום 26.6.23.
מחלקת בחינות והסמכה
לעניין עימוד השאלות של חלק א’ של בחינת ההסמכה מיום 26.6.23, ובאמצעים שננקטו במהלך הבחינה.
מחלקת בחינות והסמכה
(תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962)
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון