הודעות וחדשות
דוברות הלשכה
בעקבות פניות רבות המופנות ללשכה בעניין התכנות קיומן של בחינת ההסמכה, הרינו להבהיר כי נכון לעת הזאת, בחינת ההסמכה תתקיים כסדרה בתאריך 27.8.2020 בירושלים ובמספר אזורים נוספים בארץ, בהתאם להנחיות משרד הבריאות הידועות לנו כיום.
מחלקת מתמחים
הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן. בהתאם להחלטת ועדת ההתמחות הארצית שאושרה במועצה הארצית יעמדו הנחיות אלה בתוקף עד ליום 31.5.20.
מחלקת מתמחים
לאור אילוצי משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, יתבצע תהליך שיבוץ הנבחנים למקומות בהם ייבחנו בסמוך למועד הבחינה. הלשכה תעשה כל מאמץ להקדים את התהליך אך על ציבור הנבחנים להתאזר בסבלנות.
עו"ד דנה בלום, ממונה בכירה - מערך ההתמחות והבחינות
ביום ראשון, 10.5.20, בשעה 15:30, יקיים הצוות ישיבה בהיוועדות חזותית באמצעות אפליקציית זום. נציגי המתמחים מוזמנים להשתתף בישיבה.
מחלקת מתמחים
בהתאם להוראת תקנה 18(ד) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, מודיעה בזאת הוועדה הבוחנת בכתב לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, כי בחינת ההסמכה לעריכת דין במועד קיץ 2020 תיערך באופן המפורט.
המוסד לביטוח לאומי
בעקבות דחיית מועד בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין ל- 27.8.2020, הנבחנים יוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה עד חודשיים לפני מועד הבחינה.
מחלקת מתמחים
על פי החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מיום 19.4.20, בחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 שנועדה להתקיים ביום 25.6.2020 נדחית בזאת. בחינת ההסמכה תתקיים ביום ז’ אלול תש"פ, 27.8.20, מהשעה 11:00 בבוקר, בירושלים או במיקום אחר עליו תינתן הודעה מראש.
בחינת ההסמכה תתקיים ביום 27.8.20, בירושלים. הרשמה לבחינת ההסמכה מועד אוגוסט 2020 החל מיום 19/4/20. ההרשמה תיסגר ביום 31/5/20.
מחלקת מתמחים
בעקבות משבר הקורונה והוצאת מתמחים רבים מן ההתמחות לחל"ת, מבהירה הלשכה כי לאור העובדה שההוצאה לחל"ת יסודה בהוראות משרד הבריאות שנועדו לשמירה על בריאות הציבור, היעדרות בגין חל"ת תוכל להיזקף הן על מכסת ימי ההיעדרות הכלליים המותרים (סעיף 11(א) לכללי ההתמחות) והן על מכסת ימי ההיעדרות בגין מחלה (סעיף 11(ג) לכללים).
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון