החלטות וחוות דעת
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור ריבוי הפרויקטים להתחדשות עירונית בשנים האחרונות, בידי ועדות האתיקה התקבלו תלונות רבות בעניין הנדון כנגד עורכי דין, הקשר שלהם עם היזם, הנאמנות לדיירים, טענות רבות על שידול בתחום ועוד. החלטה זו מרכזת את כל החלטות האתיקה בתחום התחדשות עירונית.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ברי כי ייצוג בהליך משפטי על ידי נבחר הציבור נגד הלשכה או מוסדותיה יוצר קושי בלתי נמנע לעורך הדין נושא התפקיד, בשל המתח המובנה שבין הרצון לייצג את לקוחו נאמנה לבין הרצון לבצע נאמנה את תפקידו כנבחר ציבור בלשכה.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ככלל, עורך דין שאינו במסגרת תפקידו כאחד האדם הוא, ולפיכך הזכויות הקיימות לו בדין עומדות לו בתנאי שהן אינן מתנגשות בחובותיו האתיות.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בפני ועדת האתיקה הארצית הועלתה השאלה העקרונית האם ראוי כי חבר בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ייצג נילונים בפני ועדות האתיקה. שאלה זו התעוררה במסגרת בירור תלונה, אשר נדרש להעבירה לטיפול ועדת אתיקה במחוז אחר מאחר ועורך הדין של הנילון משמש כחבר בית דין משמעתי במחוז בו רשום הנילון.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
עורך דין אשר הגביל את חברותו בלשכת עורכי הדין יפרט עובדה זו הן על כרטיס הביקור והן על נייר המכתבים וכן בכל מקום בו יבחר לציין את תוארו.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית את 39-20 אשר פורסמה ביום 07.04.2020, ועם סיום תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר החלת תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 (19.11.20), מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם הארכת תוקף להחלטתה בנושא שבנדון ועד ליום 01/10/21, כדלהלן:
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהתאמה לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, מקום בו ניתן "צו לפתיחת הליכים" פוקעת חברותו של עוה"ד בלשכה באופן זהה ומקביל להכרזה על פשיטת רגל. על הקבלה זו ניתן ללמוד אף מתוצאות ההכרזה שהיתה בעבר על פשיטת רגל ומקבילה כיום, הצו לפתיחת הליכים ותוצאותיו.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית שפורסמה ביום 25.03.2020 ובצל מצב החירום שהוכרז בארץ (15.03.20), הנחיות משרד הבריאות והצורך בשמירה על בריאות הקהל הרחב וציבור עורכי הדין, מתכבדת ועדת האתיקה לפרסם החלטתה התקפה כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל, בנושא שבנדון.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בתום דיון מיוחד החליטה הוועדה להקל בעניין אימות חתימה על גבי תצהירים, כך, שלעת הזו יוכל עו"ד לאמת חתימה בהיוועדות חזותית, בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
נוכח התפרצות נגיף הקורונה ולאור הנחיות משרד הבריאות על צמצום מפגשים למינימום הכרחי, אני מוצא לנכון להבהיר סוגיה חשובה אשר שבה ועולה בימים אלו, העוסקת באופן אימות תצהירים מרחוק, שלא על ידי התייצבות בפני עורך הדין.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון