החלטות וחוות דעת
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בעקבות פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית בעניין סוגיית רשלנות מקצועית ובהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961 (להלן: "החוק") והכללים שהותקנו מכוחו, החליטה הוועדה להידרש לשאלה האם רשלנות מקצועית כשלעצמה מהווה עבירה אתית.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
חובת הסודיות בעניין מסירת מידע אודות הלקוח עודנה קיימת גם בהינתן שעורך הדין הפסיק לייצג את הלקוח בתום ההליך, כיוון שאל מול חובת הסודיות עומדת לעורך הדין גם חובת הנאמנות ללקוחו לשעבר לפיכך, עורך הדין אינו רשאי למסור את כתובת לקוחו לשעבר ללא הסכמתו.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
מטרת העל של החלטה זו, לאפשר חתימת הצדדים על חוזים, ייפויי כח, ושטרות מכר, באופן דיגיטלי בדרך שעורך הדין יאמת את חתימת לקוחותיו בעסקאות מקרקעין באמצעות הכרטיס החכם שברשותו, שבו הוא חותם את המסמכים המוגשים למערכת בתי המשפט וגופים נוספים.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
התלונות העיקריות מתבססות על מצב בו המענה המשפטי במשרדים ניתן ע"י פקידי גבייה ולא ע"י עורכי הדין. הנושא יעלה לדיון בוועדת האתיקה הארצית בזמן הקרוב והנכם מוזמנים להביע את עמדתכם.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
לפתחה של ועדת האתיקה הארצית הגיעו פניות בעניין גבולות חסיון עורך דין לקוח במקרים בהם נמסר לעורך דין על ידי לקוחו כי האחרון נמצא במצב נפשי רעוע ובכוונותיו לשלוח יד בנפשו.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך לפרסומה של החלטה את/175/20 ולאור פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית, הריני להבהיר כי האיסור על חבר בית דין לייצג נילונים בפני ועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין חל גם כאשר מדובר בייצוג מתלוננים.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
סוגית פנייה של בעל תפקיד אשר מונה על ידי בית המשפט או רשם הוצאה לפועל בהליך חדלות פירעון, לחייב המיוצג על ידי עורך דין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך לפרסום גילוי דעת המקדים בנוגע לאבטחת המידע המצוי בידי עורכי הדין (החלטה את/1/22), ולאור שאלות רבות שהועלו בפני הוועדה, הריני להביא בפניכם קובץ מרוכז של שאלות ותשובות.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
היות והליך הדיון המקדמי אינו מהווה משא ומתן לפשרה, המסמכים והדברים אשר מוצגים בהליך הדיון המקדמי והקלטתו, יהיו קבילים כראייה והצגתם בפני ביהמ"ש, ע"י עורך דין, לא תהווה עבירה על כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
כאמור בהחלטה, במהלך שנת 2022 ועדת האתיקה הארצית לא תנקוט בצעדי אכיפה ותפעל להעלאת המודעות ביחד עם הלשכה והכוונה והדרכה של ציבור עורכי הדין. ועדת האתיקה הארצית תהא קשובה לציבור עורכי הדין ותסייע לעורכי הדין בעמידה בכללי האתיקה והדין.
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון