החלטות וחוות דעת
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך לפרסומה של החלטה את/175/20 ולאור פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית, הריני להבהיר כי האיסור על חבר בית דין לייצג נילונים בפני ועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין חל גם כאשר מדובר בייצוג מתלוננים.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
סוגית פנייה של בעל תפקיד אשר מונה על ידי בית המשפט או רשם הוצאה לפועל בהליך חדלות פירעון, לחייב המיוצג על ידי עורך דין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך לפרסום גילוי דעת המקדים בנוגע לאבטחת המידע המצוי בידי עורכי הדין (החלטה את/1/22), ולאור שאלות רבות שהועלו בפני הוועדה, הריני להביא בפניכם קובץ מרוכז של שאלות ותשובות.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
היות והליך הדיון המקדמי אינו מהווה משא ומתן לפשרה, המסמכים והדברים אשר מוצגים בהליך הדיון המקדמי והקלטתו, יהיו קבילים כראייה והצגתם בפני ביהמ"ש, ע"י עורך דין, לא תהווה עבירה על כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
כאמור בהחלטה, במהלך שנת 2022 ועדת האתיקה הארצית לא תנקוט בצעדי אכיפה ותפעל להעלאת המודעות ביחד עם הלשכה והכוונה והדרכה של ציבור עורכי הדין. ועדת האתיקה הארצית תהא קשובה לציבור עורכי הדין ותסייע לעורכי הדין בעמידה בכללי האתיקה והדין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
לאור התקדמות העיתים ואירועי זליגת מידע בארץ ובעולם, ההולכים ומתגברים, קבעה ועדת האתיקה הארצית הנחיות באשר לאופן אבטחת המידע הסודי המצוי בידי עורך הדין בעידן הטכנולוגי.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בעוד שהחלטות קודמות אסרו על עורך דין לשלוח חוקר פרטי בשם לקוח מן הטעם כי נקבע שמדובר ב"מגע אסור" בניגוד לכלל 25(א)(1), החליטה הוועדה לשנות את עמדתה ביחס לחוקרים פרטיים, ולקבוע כי בעצם משלוח חוקר פרטי מורשה על ידי עורך דין, לא תהיה משום עבירה אתית ובתנאי כי הדבר נעשה בכפוף להוראות כל דין, מטעם הלקוח, לבקשתו ובמימון הלקוח.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ככל שעורך הדין נוקט בהליכי ההוצל"פ בשם מרשו, מן הראוי לשלוח פניה מקדימה טרם נקיטה בהליכי הוצאה לפועל נגד חבר, גם אם מדובר בהליך שנועד למימוש פסק דין.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
תופעת "רודפי האמבולנסים" קיימת עוד מקדמת דנא, ולפיה עורכי דין ממהרים להגיע לאזור תאונה או אסון כדי למצוא לקוחות ולהחתימם על ייפוי כוח, לפני שיפנו לעורך דין אחר. על עורכי הדין להימנע מכל פעולה אשר מהווה או עשויה להוות שידול לקבלת עבודה.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
על עורך דין להימנע מליצור מצג ללקוחותיו כי קיים "קשר" בינו לבין שופט. יצירת מצג בו הלקוח מפיק לכאורה תועלת משכירת שרותיו של משרד עוה"ד בשל העדפה של משרד זה על ידי השופט, עלולה לעלות כדי שידול בהתאם לסעיף 56 לחוק.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון