החלטות וחוות דעת
בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית בראשותי, החלטה את/163/22 שעניינה אימות חתימה דיגיטלי בעסקאות מקרקעין, שהתקבלה על מנת להקל על עוה"ד ולקדם את המעבר ל"משרד ללא נייר", הממונה על המרשם במשרד המשפטים עו"ד דוד שני קיבל את בקשתי ואישר קבלת מסמכים שאומתו ע"י עו"ד בחתימה דיגיטלית.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
שאלות אתיות המתעוררות במצבים בהם עורך הדין היה עד לצוואה או ערך אותה, ולאחר מכן הוא מתבקש לייצג בהליכים משפטיים את אחד היורשים הטוען לקיום הצוואה.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
התבטאויות התומכות באלימות, בגזענות, או שיש בהן הסתה פראית נגד רשויות המדינה ועובדי ציבור, אף אם הן נאמרות במסגרת שיח פוליטי ולא במסגרת תפקידו של עורך הדין, הרי שעשויות להיחשב כעבירה אתית ובפרט כאשר המתבטא מזדהה כעורך דין בפרסום.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
ועדת האתיקה הארצית מבהירה בזאת כי החלטתה לא תחול על תיקים שהינם תלויים ועומדים בבית המשפט מיום פרסום החלטת הוועדה קרי, 20.10.22.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
כאשר הצד המקליט הוא החברה והדובר הוא עורך דין מטעם החברה – במקרים רבים, מטבע הדברים עורכי הדין בצדו השני של הקו, אינם מודעים לכך שהם מוקלטים – בין אם אין מענה מקדים אוטומטי המעדכן אותם על כך, ובין במקרה בו עורך הדין מטעם החברה יזם.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בהמשך לפרסומה של החלטה את/67/21 בעניין התנהלות עורכי דין בפרויקט התחדשות עירונית ולאור פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית, ריכזה הוועדה מספר סוגיות נוספות אשר יסייעו לציבור עורכי הדין עת הן יגיעו לפתחם.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
בעקבות פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית בעניין סוגיית רשלנות מקצועית ובהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961 (להלן: "החוק") והכללים שהותקנו מכוחו, החליטה הוועדה להידרש לשאלה האם רשלנות מקצועית כשלעצמה מהווה עבירה אתית.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
חובת הסודיות בעניין מסירת מידע אודות הלקוח עודנה קיימת גם בהינתן שעורך הדין הפסיק לייצג את הלקוח בתום ההליך, כיוון שאל מול חובת הסודיות עומדת לעורך הדין גם חובת הנאמנות ללקוחו לשעבר לפיכך, עורך הדין אינו רשאי למסור את כתובת לקוחו לשעבר ללא הסכמתו.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית
מטרת העל של החלטה זו, לאפשר חתימת הצדדים על חוזים, ייפויי כח, ושטרות מכר, באופן דיגיטלי בדרך שעורך הדין יאמת את חתימת לקוחותיו בעסקאות מקרקעין באמצעות הכרטיס החכם שברשותו, שבו הוא חותם את המסמכים המוגשים למערכת בתי המשפט וגופים נוספים.
עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת אתיקה ארצית
התלונות העיקריות מתבססות על מצב בו המענה המשפטי במשרדים ניתן ע"י פקידי גבייה ולא ע"י עורכי הדין. הנושא יעלה לדיון בוועדת האתיקה הארצית בזמן הקרוב והנכם מוזמנים להביע את עמדתכם.
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון