עו"ד על הפרשה - עלון שבועי
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
עו"ד אלישי בן יצחק: "רב לכם כי כל העדה קדושים... ומדוע תתנשאו על קהל ה". חופש הביטוי של נבחרי ציבור ומגבלותיו.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
עו"ד אברהם סופר: "ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו" על חובת האזהרה ועל עקרון החוקיות במשפט הפלילי.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
עו"ד אלישי בן יצחק: "ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית" לשון הרע והוצאת דיבה על נבחרי ציבור. רשימה זו מבקשת לשרטט את גבולותיהם של החשיפה התקשורתית ושל השיח הציבורי בעניינו של נבחר ציבור.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
עו"ד אלישי בן יצחק: "והביא האיש את אשתו אל הכהן" על משפט, שיפוט וגבולות. רשימה זו מציעה לראות בפרשת סוטה דוגמה לתחומים שבית המשפט אינו יכול לסייע בהם – אילו הם, ועד היכן יפה כוחם של אמצעי בירור חלופיים.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
פרופ’ אביעד הכהן: "איש על דגלו באתת לבית אבותם". על המתח שבין חירות ההתאגדות והחופש שניתן לכל פרט ופרט בחברה להשתייך ל"שבט" או לקבוצה שהוא חפץ להיות חבר בה.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
עו"ד דוד נהיר: "והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר". נדרי הקדש וערכים.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
עו"ד אלירם אלגרבלי: "והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ". מעבר מהחכרה לבעלות על קרקע.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
כבוד השופט בדימוס חיים יוסף שפירא, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה’ אלוקיכם". על אתיקה וביקורת.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
כב’ השופט משה דרורי: "אשה כי תזריע". על ההנקה במקורות המשפט העברי.
עו"ד אלישי בן-יצחק, עורך
עו"ד אלישי בן יצחק: "על חירות השופט בפסיקתו". ברוח חג החירות דן המאמר בשאלה אם השופט היושב על כס השיפוט חופשי להכריע בפסיקתו או מחויב הוא לקודמיו.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון