מכרזים

במדור זה מפורסמים מכרזים פעילים שפרסמה הלשכה. למכרזים קודמים יש ללחוץ על הקישור "ארכיון" שבתחתית העמוד.
 

לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל מזמינה בזה משרדים לחקירות פרטיות או תאגידים של חוקרים פרטיים מורשים, העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעות למתן שירותי חקירות פרטיות בתחום פעילותה ותפקידיה של לשכת עורכי הדין בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 1.6.2023 בשעה 15:00.
לשכת עורכי הדין
לשכת עורכי הדין בישראל מודיעה בזאת על הוספת האפשרות לתאגיד, המאגד מטפלים, העומדים בתנאי הסף הקבועים במסמכי הקול הקורא, להגיש מועמדותו להתקשרות מול הלשכה לצורך הקמת רשימת פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים פסיכותרפיסטים (לעיל ולהלן: "מטפלים") לרווחת ציבור עורכי הדין, הכל בהתאם למסמכי הקול הקורא.
לשכת עורכי הדין
מטרת הפרויקט הינה ליצור רשימת מטפלים על מנת לאפשר לציבור עורכי הדין לקבל שירותי סיוע ייעוץ וטיפול פסיכולוגי ו/או פסיכותרפי, באמצעות המטפלים, בפריסה ארצית והכל כמפורט להלן.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון