בית הדין המשמעתי הארצי
המחוקק הטיל על הלשכה את החובה להפעיל ולנהל את הדין המשמעתי של עורכי הדין שמטרתו שמירה על רמת המקצוע ועל האמון שרוחש הציבור למקצוע. על עבירת משמעת, אף אם נעברה בחוץ לארץ, יישפט עורך הדין העבריין בבית דין משמעתי מחוזי של המחוז שבתחומו נמצא מקום עבודתו. אם הורשע הוא צפוי לעונשים שהחמור בהם הוא הוצאה מן הלשכה. על פסק דין של בית דין משמעתי מחוזי רשאים הנאשם, הקובל, הוועד המרכזי או היועץ המשפטי לממשלה, לערער לפני בית הדין המשמעתי הארצי. על פסק דין של בית הדין הארצי רשאים אותם גורמים לערער לפני בית המשפט המחוזי בירושלים. השיפוט המשמעתי של הלשכה חל גם על מתמחים.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
כל מי שמתקשה להתייצב לדיונים עקב המצב יוכל להגיש בקשה מתאימה לבתי הדין למשמעת ובקשות אלו ישקלו במלוא תשומת הלב.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
נשיאות בית הדין שמחה לשתף את חברי/ות בית הדין במידע אשר יופץ מדי פעם לכלל החברים במסגרת איגרת מידע.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
נשיאות בית הדין שמחה לשתף את חברי/ות בית הדין במידע אשר יופץ מדי פעם לכלל החברים במסגרת איגרת מידע.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
בשל המצב השורר בארץ, עקב התפשטות נגיף הקורונה, והוראות משרד הבריאות, וכן בהתאם לתקנות לשעת חירום, לא ישמעו דיונים, בבתי הדין המשמעתיים, עד ליום 10 מאי 2020 ו/או עד הודעה אחרת, והכל בהתאם להנחיות ולהערכות מחדש, של לשכת עורכי הדין, בנושא אולמות דיונים ואמצעים מתאימים.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
היעתרות לבקשות לדחיית דיונים ולהארכת מועדים.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
לאור התפשטות נגיף הקורונה, מתבקשים חברי בתי הדין המשמעתיים, לבדוק כל בקשת דחייה אשר תתקבל, ובמידת הצורך, במקרים בהם מי מהצדדים נמצא בבידוד, להיעתר לבקשת דחייה של דיון.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
נשיאות בית הדין שמחה לשתף את חברי/ות בית הדין במידע אשר יופץ מדי פעם לכלל החברים במסגרת איגרת מידע.
עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
נשיאות בית הדין שמחה לשתף את חברי/ות בית הדין במידע אשר יופץ מדי פעם לכלל החברים במסגרת איגרת מידע.
דף מס' 1 מתוך 2 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון