המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2020 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 10.12.2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. הצטרפות הלשכה כ"ידיד בית משפט" בהליכים הבאים: א. זכות הייצוג בהליכים משמעתיים בצבא. ב. ייצוג הולם לנשים בוועדת המומחים להתמודדות עם נגיף הקורונה. 2. תיקון טעות סופר ברשימת חברי ועדת האתיקה הארצית. 3. אישור מועד אוגוסט כמועד בחינת הסמכה מטעם הלשכה. 4. אישור הליכים משפטיים נגד מסיגי גבול מקצוע עריכת דין. 5. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. הקמת קרן רווחה וסיוע לעורכי דין. 2. מבחן הסמכה. 3. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור דו"ח כספי 2018. 2. בקשת הצטרפות לעתירה. 3. חברה כלכלית - מסגרת אשראי. 4. הקמת קרן ייעודית למתן סיוע לעורכי דין נזקקים. 5. בחינת הסמכה. 6. מינוי פרופ’ מוחמד ותד כחבר הוועדה הבוחנת חלף ד"ר חאלד גנאים שהודיע על התפטרותו מהועדה מסיבות אישיות. 7. עדכונים שוטפים. 8. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. מתמחים- א. היתר עבודה למתמחים בחל"ת ללא צורך בהגשת בקשה; ב. התייחסות לתקופת החל"ת; ג. דיון בנושא בחינת ההסמכה יוני 2020; 2. היוועדות חזותית - עדכון החלטת ועדת האתיקה הארצית לעניין אימות חתימה חזותי על גבי תצהירים. 3. עדכונים כלליים. 4. הצעת חברי המועצה הנכבדים, עו"ד נועם לאור ועו"ד ערן בן ארי, להפחתת דמי חבר לפחות ב- 50% לשנת 2020. 5. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. עדכון מצב כללי. 2. קביעת מספר חברי ועדת האתיקה של מחוז מרכז. 3. סוגיית המתמחים (עבודה מהבית, בידוד, חל"ת). 4. מועד בחינת ההסמכה. 5. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אתיקה מחוז תל אביב – הצעת פתרון. 2. תקציב מחוזות הלשכה. 3. מינוי חברי/ות ועדת אתיקה ארצית. 4. העברת פוליסות קולקטיביות על שם הלשכה. 5. נוהל הגשת דוחות כספיים של המחוזות ואישורם לצורך הגשה לגורמי חוץ. 6. אמנה לקידום שוויון הזדמנויות בעבודה לעורכי דין על בסיס מגדר והורות. 7. אישור מינויה של עו"ד ענת בירן כנציגת הלשכה בוועדה המייעצת לרשם המתווכים. 8. פניית ועדת איסור הלבנת הון בבקשה לאישור להצטרף כידיד בית משפט לד"נ בעניין בלווא. 9. תוספת מינויים לנשיאויות הוועדות המקצועיות. 10. אישור נהלי הלשכה. 11. נוהל הסדרת טיפול בבקשות לפטור על בסיס ותק מקצועי בחו"ל. 12. אישור התאמת פרמיה – ביטוח רפואי קבוצתי בחברת הראל לחברי לשכת עורכי הדין ובני משפחותיהם. 13. אישור נהלי לשכה לתקן איזו 27001 ותקן איזו 90001. 14. שיתוף פעולה אתר ביאקטיב – שכר מצווה. 15. אישור מינוי בורר
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון