המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2020.
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2022 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 24.11.2021.
ועדת ביקורת
מיום 31.5.2020 ועד ליום 10.12.2020 ועדת הביקורת קיימה 9 ישיבות באמצעות אפליקציית "זום". לישיבות אלה זומן היועמ"ש של הלשכה ומבקר הפנים של הלשכה שמלווה את הוועדה בכל ישיבותיה. מועד הישיבות הינו כדלקמן - 14.6, 25.6, 23.7, 4.8, 8.9, 13.9, 22.10, 22.11, 24.11. מועדי דיונים חדשים נקבעו לאורך כל השנה הקרובה עד ליום 31.8.2021
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2019.
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. בחירות למוסדות הלשכה 2023 – סיכום והמלצות. 2. דו"ח פעילות שנתי – ועדת ביקורת בלשכת עורכי הדין. 3. דוחות ביקורת – ועדות אתיקה. 4. אישור נוהל מבקר הלשכה. 5. אישור נוהל ועדת ביקורת. 6. מינויו של עו"ד עמית מור כיו"ר ועדת חריגים תכנית שכר מצווה. 7. בחירת נציג לוועדת ערר – סנגוריה ציבורית. 8. בחירת נציג לוועדת מתווכים. 9. בחירת נציגים לוועדת נוטריונים. 10. אישור העברות תקציביות נדרשות. 11. אישור תקציבי המחוזות לשנת 2022. 12. אישור נוהל העברות תקציביות במחוזות. 13. עתירה לבג"ץ על פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין פרשנות תקנות סד"א. 14. בוררויות. 15. שונות.
דף מס' 1 מתוך 6 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון