המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
צוות האתר
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2020 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 10.12.2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. פסיקת שכר טרחה לעורכי דין הממונים על ידי בתי הדין כסנגורים לנקבלים. 2. בקשה לאישור הגשת עתירה נגד רשות האכיפה והגבייה בגין הפליית עורכי דין בקבלת קהל בלשכות ההוצאה לפועל. 3. בוררויות. 4. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. הערכות מערכת המשפט לאחר משבר הקורונה. 2. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. הצטרפות הלשכה כ"ידיד בית משפט" בהליכים הבאים: א. זכות הייצוג בהליכים משמעתיים בצבא. ב. ייצוג הולם לנשים בוועדת המומחים להתמודדות עם נגיף הקורונה. 2. תיקון טעות סופר ברשימת חברי ועדת האתיקה הארצית. 3. אישור מועד אוגוסט כמועד בחינת הסמכה מטעם הלשכה. 4. אישור הליכים משפטיים נגד מסיגי גבול מקצוע עריכת דין. 5. שונות.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. הקמת קרן רווחה וסיוע לעורכי דין. 2. מבחן הסמכה. 3. שונות.
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון