המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2022 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 26.10.2022.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2020.
ועדת ביקורת
מיום 31.5.2020 ועד ליום 10.12.2020 ועדת הביקורת קיימה 9 ישיבות באמצעות אפליקציית "זום". לישיבות אלה זומן היועמ"ש של הלשכה ומבקר הפנים של הלשכה שמלווה את הוועדה בכל ישיבותיה. מועד הישיבות הינו כדלקמן - 14.6, 25.6, 23.7, 4.8, 8.9, 13.9, 22.10, 22.11, 24.11. מועדי דיונים חדשים נקבעו לאורך כל השנה הקרובה עד ליום 31.8.2021
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2019.
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. אישור יום 15.3.23 כמועד לבחירת ראש לשכת עורכי הדין. 2. קביעת ועדת בחירות לראש לשכת עורכי הדין שיכהן עד יוני 2023. 3. אישור נוהל ישיבות המועצה הארצית. 4. אישור צילום והקלטה של ישיבות המועצה הארצית ושידורם באתר הלשכה. 5. הכנס השנתי של הלשכה קיץ – 2023. 6. כללי לשכת עורכי הדין (התמחות)(הוראת שעה), התשפ"ג – 2023 . 7. אישור תקציבי המחוזות. 8. עדכון והסבר על הרפורמה במערכת המשפט. 9. בקשה להחזרת עו"ד יצחק נטוביץ לתפקידו כמשנה לראש הלשכה. 10. שונות.
דף מס' 1 מתוך 6 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון