המועצה הארצית
22.09.2019 | מידע כללי
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2020.
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל
מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2022 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 24.11.2021.
ועדת ביקורת
מיום 31.5.2020 ועד ליום 10.12.2020 ועדת הביקורת קיימה 9 ישיבות באמצעות אפליקציית "זום". לישיבות אלה זומן היועמ"ש של הלשכה ומבקר הפנים של הלשכה שמלווה את הוועדה בכל ישיבותיה. מועד הישיבות הינו כדלקמן - 14.6, 25.6, 23.7, 4.8, 8.9, 13.9, 22.10, 22.11, 24.11. מועדי דיונים חדשים נקבעו לאורך כל השנה הקרובה עד ליום 31.8.2021
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2019.
ועדת ביקורת
החל מאוגוסט 2019 ועד מאי 2020 התכנסה הוועדה 10 פעמים (לרבות 3 פעמים בזום). הוועדה אף קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת 2020. עם מינויו של מבקר הלשכה, מר אמיר ויזל, מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנת 2018.
לשכת עורכי הדין בישראל
בהתאם להוראת סעיף 95 (ו) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, מפורסמים בזאת הדוחות הכספיים של הלשכה לשנים 2014-2017.
עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית
על סדר היום: 1. בקשת עו"ד ד"ר גלעד וקסלמן להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט לע"פ 22031-08-22 עו"ד נאמן נ’ חז’נה. 2. בקשת עו"ד גולן קאשי להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט לערעור על ת"צ 15249-11-19 צדק פיננסי (ע"ר) נגד מדינת ישראל – רשות המסים בישראל. 3. בקשת עו"ד אסף פוזנר להצטרפות הלשכה כידיד בימ"ש להליך ע"א 907/21 היס נגד פלוני. 4. בקשת עו"ד עומר יעקובוביץ להצטרפות הלשכה כידיד בימ"ש להליך ע"א 8678-07-22 עידן עוזרי ואח’ נ’ עיריית כפר סבא. 5. מינוי ועדת עורכי דין זרים. 6. שכר טרחה סנגורים ממונים – קבלת סיוע משפטי במימון הלשכה לנקבל בהליך משמעתי. 7. עת"מ (ת"א) 54319-07-22 בומבך נ’ ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין ואח’. 8. הנחיות בדבר ניהול ודיווח מערכת חשבונות בבחירות למוסדות הלשכה – לאחר קבלת הסתייגויות. 9. מינויים ועדות מקצועיות. 10. בוררויות.
דף מס' 1 מתוך 6 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון