מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

ביצוע התקשרות עסקית עם ממשל ארצות הברית מחייב הבנת שיטת התקשרות ייחודית ומעניינת הקבועה בהוראות הרכש הפדרליות. רק הבנה של המשמעויות של הוראות הרכש והרגולציה הגלומות בהן, תקנה את היכולת הנדרשת לביצוע ההתקשרות מול הממשל האמריקאי.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: פרשנות משפטית במשפט העברי והכללי; ירושת נשים במשפט העברי, במקרא ובחז"ל; דיני המשפחה בישראל בישראל פרוצדורה ומהות ועוד.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי ועדת בוררות וגישור שלום. ניוזלטר 3 אוגוסט 2020, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
האתר "המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים" מספק שירות רב ערך לעורכי דין וכולל כ- 5,000 מומחים ישראלים בתחומים שונים. האתר מאפשר איתור מומחים באמצעות מנוע חיפוש הכולל אפשרויות חיתוך רבות כגון: מקצוע, התמחות, אזור ועוד.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי ועדת בוררות וגישור שלום. ניוזלטר 3 אוגוסט 2020, כולל סיכומי פסיקה ומאמר בנושא ביטול הסדר גישור שקיבל תוקף של פסק דין – הפן ההסכמי.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי ועדת בוררות וגישור שלום. ניוזלטר 2 יולי 2020, כולל את פירוט תוצרי עבודת תת הוועדות, מאמר מתחום הגישור והפסיקה בתחומים אלה.
עו״ד פרופ׳ מוחמד ס. ותד
ככל שבית-המשפט מרחיב את היריעה בדבר אפשרות הטלת אחריות פלילית בגין מחדל, על ידי הרחבת המושג "שהיא חובה לפי כל דין או חוזה", מאפשר בעצם שימוש בנאשם ככלי והשגת תכליות אחרות של המשפט הפלילי. תכליות אחרונות אלה יכולות להיות חשובות ונשגבות ככל שיהיו, עדיין אינן מצדיקות פגיעה בכבוד של הנאשם, באשר הוא קודם כל אדם.
הכלי המשפטי של ייפוי כוח מתמשך שיפורט במאמר זה, עוסק בכל אדם מעל גיל 18 אשר חושש כי ביום בהיר אחד ייאלץ לאור מצב רפואי פתאומי/מצב נפשי להיות נתון תחת החלטות של אנשי מקצוע ו/או קרובי משפחה שאינם עונים בהכרח לרצונותיו.
עו״ד פרופ׳ מוחמד ס. ותד
פנים רבות יש לזכות לכבוד, ואולם המשמעות הבסיסית רואה באדם דמות רציונאלית המסוגלת לעשות בחירות חופשיות, ובהתאם הכרח להתייחס אליה כתכלית בפני עצמה, כסובייקט, וכנושאת את פעולותיה בעצמה ולא כמושאת על-ידי פעולות של אחרים. התייחסות לאדם כאמצעי להשגת תכליות אחרות, כאובייקט, וכמושא לפעולות של אחרים אחרים יש בה כדי להשפילו ובהתאם לפגוע בכבודו. להבחנה זו בין סובייקט לאובייקט, בין תכלית לאמצעי, ובין נושא למושא, יש השלכה ישירה על שני רבדיו המרכזיים של המשפט הפלילי המהותי, היינו- על דיני האחריות הפלילית ועל דיני העונשין.
בראשית ימיה עוררה רשת האינטרנט תקוות גדולות לשינוי סדרי־עולם וליצירת תנאים חדשים שיקדמו חירות אישית וחופש ביטוי. שני עשורים אחרי תרועות התקווה ההם התבדנו להבין כי מוקדי השליטה לא נעלמו אלא רק התחלפו – המפיקים ומוציאי האור של פעם התחלפו במנכ"לים של רשתות חברתיות.
דף מס' 1 מתוך 122 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון