מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

עו"ד יוסף שטח, עורך, יו"ר הוועדה לניסוח משפטי בלשכת עורכי הדין בישראל
ראש הלשכה על חשיבות הניסוח משפטי; ניסוח החוזה הבנקאי האחיד; האם ניתן לפשט טקסטים משפטיים באופן יעיל?; על חשיבות הבהירות במכרזים ועוד.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 21 מרץ 2022, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד יוסף שטח, עורך
הגיליון של שו"ת ועוד המוגש לכם בזאת מעניק זרקור נוסף לחשיבות המשפט העברי, והפעם באמצעות מאמרים חשובים בנושאים: ההגנה על הסימן המסחרי, על הצרכן, על היצרן ועל השוק - במשפט העברי; שו“ת קם לתחייה – תשובות רבי יוסף אבן ציאח; יישום המשפט העברי - סיכום ביניים וסיכוי ועוד.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 02/2022 עד 03/2022.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 20 - פברואר 2022, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
לאחרונה התקבלו שני חידושים חשובים ומעניינים לטובת נפגעות ונפגעי עבירה, אחד בתחום הפלילי והשני בתחום הנזיקין. מדובר בתקנות חדשות ובהחלטה של בית המשפט העליון שמקלים על נפגעות תקיפה מינית במהלך ההליך המשפטי.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 12/2021 עד 01/2022.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 18 דצמבר 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 16 ספטמבר-אוקטובר 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
שמואל מורן, עו"ד, ואדים פורטנוי, רו"ח, אהוד שושן, רו"ח
הוראות החוק בעניין מיסוי מקרקעין אגב גירושין קובעות כי העברת רכוש בין בני זוג אגב גירושיהם לא תחשב כעסקה חייבת במס. הוראה זו מבוססת על העקרון לפיו בעת מכירה עתידית ישלם בעל הנכס את המס (שבח או רווח הון) בהתבסס על הרווח הנצבר מיום רכישת הנכס ועד המכירה, מבלי זכות לנכות את הסכום ששילם לבן או בת הזוג בעת איזון המשאבים שביניהם. השאלה הנשאלת היא האם בשל הפטור אגב גירושין אין להביא בחשבון באיזון המשאבים בין בני הזוג גם את חיוב המס העתידי כמס רעיוני, לחשב בהתחשבנות שבין בני הזוג ניכוי בשל מס רעיוני זה ולזקוף אותו לטובת מי שבעתיד יצטרך לשאת בחיוב המס.
דף מס' 1 מתוך 125 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון