מאמרים וכתבות

מטרת המדור היא לשמש במה למאמרים, כתבות וחיבורים משפטיים, ובעיקר מפרי עטם של חברות וחברי הלשכה. המאמרים ממוינים באמצעות אינדקס נושאים משפטיים מפורט ומנוע חיפוש מתקדם, המאפשר איתור מאמרים מהיר ונוח. החברות והחברים מוזמנים להעשיר את המאגר. המעוניינים לפרסם מאמר/כתבה במדור ישלחו המאמר בפורמט word או rtf בלבד כקובץ מצורף, לעורכי האתר בכתובת: ibar@israelbar.org.il. מאמר בהיקף של כ- 750 – 1,000 מילים (3 – 5 עמודים) יתפרסם כטקסט מלא. אם המאמר ארוך יותר, רצוי לצרף "אבסטרקט" והמאמר המלא יצורף כקובץ לצפייה/הורדה (ואז רצוי להעביר גם קובץ PDF אם יש בידיכם). לשם יעילות אחזור המאמר בעת חיפוש, רצוי לצרף רשימה של תחומים/תתי תחומים משפטיים בהם עוסק המאמר. המאמר ופרסומו כפופים לכללים בדבר פרסום מאמרים וכתבות באתר.

 

שמואל מורן, עו"ד, ואדים פורטנוי, רו"ח, אהוד שושן, רו"ח
הוראות החוק בעניין מיסוי מקרקעין אגב גירושין קובעות כי העברת רכוש בין בני זוג אגב גירושיהם לא תחשב כעסקה חייבת במס. הוראה זו מבוססת על העקרון לפיו בעת מכירה עתידית ישלם בעל הנכס את המס (שבח או רווח הון) בהתבסס על הרווח הנצבר מיום רכישת הנכס ועד המכירה, מבלי זכות לנכות את הסכום ששילם לבן או בת הזוג בעת איזון המשאבים שביניהם. השאלה הנשאלת היא האם בשל הפטור אגב גירושין אין להביא בחשבון באיזון המשאבים בין בני הזוג גם את חיוב המס העתידי כמס רעיוני, לחשב בהתחשבנות שבין בני הזוג ניכוי בשל מס רעיוני זה ולזקוף אותו לטובת מי שבעתיד יצטרך לשאת בחיוב המס.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 07/2021 עד 09/2021.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 15 אוגוסט 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד יובל טייק, ממונה הוועדה
ועדת בנקאות ופיננסים של לשכת עורכי הדין החלה להפיץ ניוזלטר שירכז אחת לחודשיים חידושי פסיקה, חקיקה, הנחיות ומידע בתחום הבנקאות. ועדת בנקאות ופיננסים פועלת בכדי לסייע לחברים בכל הנדרש מול המערכת הבנקאית ובכלל בתחום הבנקאות והמערכת החוץ בנקאית. במידה ותבקשו לשתף אותנו בפסיקה, מאמרים וכיו"ב, נשמח לקבלם ולהפיצם.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 14 יולי 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד יובל טייק, ממונה פורום מיסים
פורום המסים וועדת מיסוי מקרקעין בלשכת עורכי הדין שמחים להביא לידיעתכם/ן סקירה של פסקי הדין החשובים במיסוי מקרקעין ותיקונים רלוונטיים לחוק לחודשים 05/2021 עד 06/2021.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 13 יוני 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
למרות שבתי המשפט מגדירים את חופש המידע כזכות יסוד, קשה למצוא לה בסיס פורמלי. כשמדובר בזכות יסוד, המקור לזכות אמור להימצא באחד מחוקי היסוד, אך כפי שיובהר להלן קשה למצוא אותה.
עו"ד גיורא אלוני, עורך
חברות וחברי פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות שלום. ניוזלטר 12 מאי 2021, כולל סיכומי פסיקה, לוח מודעות והודעות ועדת בוררות וגישור ומאמרים מתחום הגישור.
עו"ד יוסף שטח, עורך, יו"ר הוועדה לניסוח משפטי בלשכת עורכי הדין בישראל
ראש הלשכה במפגש עם הוועדה לניסוח משפטי; מתאחדים למען לשון בהירה בחוזים אחידים; על כתיבת עובדות בכתבי טענות; עמדת המשפט לכתיבה תמציתית וקצרה ועוד.
דף מס' 1 מתוך 124 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון