פרסומי רשות האכיפה והגבייה
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
ככלל, עורכי דין מתבקשים להגיש בקשות ללשכות ההוצאה לפועל באופן מקוון, באמצעות בתי התוכנה/האזור האישי.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
בהמשך למפגש זום שנערך בתאריך 20.5.20, מובאות להלן השאלות הנפוצות שעלו במהלך ההצגה והתשובות עליהן.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
עדכון מטעם רשות האכיפה והגבייה.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
התקנות לשעת חירום לא הוארכו ביחס למערכת ההוצאה לפועל, ולכן המערכת תפעל החל מיום 11.5 במתכונת רגילה וניתן יהיה לנקוט הליכים מכל סוג בכפוף לתנאים המפורטים.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
בהתאם לסעיף 62 לתקנות ההוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לעיקול מקרקעין אם צורף נסח טאבו או בהסתמך על מידע שהתקבל לפי סעיף 7ב’ לחוק. במקרים בהם הבקשה מוגשת בהסתמך על מידע שהתקבל, אין חובה לצרף נסח טאבו (אלא פלט מידע).
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
לשכות ההוצאה לפועל סגורות לקבלת קהל עד לסיום תקופת החירום (10 במאי 2020) או עד לפרסום הודעה אחרת. בתקופת מצב החירום מבוטלים דיונים בפני רשמי ההוצאה לפועל, אלא אם הרשם הורה על קיום הדיון.
עו"ד ענת הר אבן, היועצת המשפטית, רשות האכיפה והגבייה
המצאת כתבי בי דין בין עורך דין לעורך דין לפי הוראת השעה חלה גם על המצאת כתבי בי דין בין אדם לחברו בהוצאה לפועל. מובהר, כי הוראת השעה, אינה חלה על מסירת אזהרות או התראות לפני תובענה.
זהבה סרי, מנהלת אגף הוצאה לפועל ארצי, רשות האכיפה והגבייה
ביום 24.3.2020 התבצע שדרוג גרסה במערכת כלים שלובים. מצ"ב מסמך המפרט את עיקרי השינויים שבוצעו בגרסה הנוכחית וכן עדכונים מקצועיים.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
בתוקף סמכותו לפי תקנה2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א 1991 (להלן- התקנות), הכריז שר המשפטים על מצב חירום מיוחד. בהתאם לכך חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות על לשכות ההוצאה לפועל וזאת החל מיום כ’ באדר התש"ף (16במרץ 2020) ועד ליום כ"ו באדר התש"ף (22 במרץ 2020).
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
באתר האינטרנט www.eca.gov.il של רשות האכיפה והגבייה ניתן לברר מידע ולבצע פעולות בשירות עצמי, בקלות וביעילות. כך, ניתן לחסוך זמן יקר וכן בשיחה עם מוקד השירות טל 35592* ולצמצם את הצורך בהגעה לקבלות קהל בלשכות ההוצאה לפועל.
דף מס' 1 מתוך 18 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון