שאילתות

אל ועדת הנוטריונים שליד הועד המרכזי בלשכת עורכי הדין מגיעות, מתוקף תפקידה ועיסוקה, שאלות רבות בנושאי עבודתו של הנוטריון. במדור זה נביא מבחר מהשאילתות בצירוף התשובות.

  

מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרשיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

 

ועדת נוטריונים
בטפסים בהם נדרש הנוטריון לבחור חלופה מבין מספר חלופות אפשריות, האם עליו להותיר את כל החלופות ולסמן את החלופה המתאימה, או שמא יש למחוק את החלופות המיותרות?
ועדת נוטריונים
כיצד על נוטריון לנהוג בנוגע לאישור נוטריוני כאשר למשרדו יש מספר סניפים ? האם עליו לגבות שכר עבור יציאה מחוץ למשרד כשהאימות מתבצע בסניף אליו הגיע מבקש השירות, שאינו משרדו הראשי של הנוטריון ?
ועדת נוטריונים
כיצד על נוטריון לאשר נסח טאבו מקוון כמסמך מקור שעה שנקבע, כי לנסח המקוון מעמד של נסח רשמי רק כל עוד הוא נשאר בתצורתו הדיגיטלית, וכי בעת הדפסת הנסח הוא מאבד את מעמדו כנסח רשמי?
ועדת נוטריונים
האם נוטריון יכול להחתים חסוי על צוואה נוטריונית?
ועדת נוטריונים
האם מותר לנוטריון "לספוג" את עלות התרגום כאשר המסמך הגיע בשפת המקור והנוטריון הוא זה שתירגם (בעצמו או על ידי ספק שירותים)?
ועדת נוטריונים
האם רשאי נוטריון ישראלי לעשות פעולה נוטריונית בחו"ל ?
ועדת נוטריונים
האם שירותים נוטריוניים יכולים להיכלל בהסכם ריטיינר?
ועדת נוטריונים
האם רשאי נוטריון לפרסם את לוגו משרדו בכותרת האישור הנוטריוני?
ועדת נוטריונים
אזהרת עד או השבעת עד באישור נוטריוני?
דף מס' 1 מתוך 3 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון