שאילתות

אל ועדת הנוטריונים שליד המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין מגיעות, מתוקף תפקידה ועיסוקה, שאלות רבות בנושאי עבודתו של הנוטריון. במדור זה נביא מבחר מהשאילתות בצירוף התשובות.

 

מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרישיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

 

שאילתות לוועדה ניתן להעביר באמצעות מייל לכתובתVaadMerkazi@israelbar.org.il  

 

לתשומת לבכם/ן: התשובה ניתנת על ידי צוות המשיבים של ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין, בהתאם לידע ולניסיון המקצועי שלהם. צוות המשיבים פועל באופן וולנטרי על מנת ליתן שירות לנוטריונים, חברי לשכת עורכי הדין ואין לראות בתשובה ייעוץ משפטי מחייב. הסתמכות ו/או פעולה בהתאם לאמור בתשובה הינה לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.

 

 

ועדת נוטריונים
האם דרכון צריך להיות בתוקף לצורך מתן אישור נוטריוני לשם אימות חתימה? והאם ישנה חובה לציין באישור הנוטריוני גם את מספר תעודת הזהות?
ועדת נוטריונים
כיצד ניתן לאמת זהותו של אדם שאיבד תעודת זהות?
ועדת נוטריונים
האם יכול נוטריון לאמת חתימה של אזרח זר בחו"ל שעה שלמסמכים האמורים ישנה זיקה לישראל. למשל מסמכים שיש להגיש לרשם החברות בישראל.
ועדת נוטריונים
האם מותר לעו"ד ונוטריון לאמת צוואה בשפה שהוא איננו מבין כאשר החתימה תיעשה בנוכחות עובדת משרדו דוברת השפה הזרה ולאחר תרגום מלא של הצוואה על ידה.
ועדת נוטריונים
האם נוטריון יכול להכין תצהיר נוטריוני בארץ לאחר שנפגש עם לקוחו בחו"ל לשם העברת זכויות בדירת הלקוח הנמצאת בארץ?
ועדת נוטריונים
האם ניתן להקפיא רישיון נוטריוני?
ועדת נוטריונים
כיצד ניתן לבדוק האם נוטריון רשום במאגר כנוטריון או לאו?
ועדת נוטריונים
נוכח סעיף 27 לחוק הנוטריונים: תשל"ו- 1976, לפיו לא יעבוד נוטריון כשכיר בעת מילוי תפקידו- האם עו"ד שכיר/ה במשרד ו/או חברה, רשאי לעבוד באופן עצמאי כנוטריון, זאת כאשר נשמרת הפרדה מוחלטת בין מקום עבודתו כשכיר לבין עבודתו כנוטריון.
ועדת נוטריונים
האם על נוטריון אשר הועברה אליו צוואה למשמורת לאחר שהנוטריון שערך את הצוואה הלך לעולמו (להלן: "הנוטריון החדש"), נדרש להודיע לזוכים על הצוואה הקיימת במשרדו ולמסור העתק מאושר? האם על הנוטריון החדש למסור העתק מאושר של הצוואה לרשם לענייני ירושה בהתאם לסעיף 75 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965?
ועדת נוטריונים
בטפסים בהם נדרש הנוטריון לבחור חלופה מבין מספר חלופות אפשריות, האם עליו להותיר את כל החלופות ולסמן את החלופה המתאימה, או שמא יש למחוק את החלופות המיותרות?
דף מס' 1 מתוך 4 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון