מאמרים וכתבות

מידע נוסף כגון רשימת חברי/ות הועדה, פרוטוקולים ועוד, ניתן למצוא במדור ועדות הלשכה - ועדת נוטריונים. מידע עדכני כגון אגרות, ועדת הרשיונות, עדכונים, טפסים מקוונים ועוד, ניתן למצוא במדור נוטריונים באתר משרד המשפטים.

עו"ד משה אלפסי ועו"ד אסף ביטון, יו"ר (משותפים), ועדת נוטריונים ארצית
פניית ועדת נוטריונים ארצית ליועצת המשפטית של משרד הבריאות.
עו"ד משה אלפסי ועו"ד אסף ביטון, יו"ר (משותפים), ועדת נוטריונים ארצית
מוצגת עמדת הוועדה בקשר עם תיקון תקנה 10 – מידות הנייר -> צורת האישור הנוטריוני, תיקון תקנה 23(א) – הפקדת צוואה נוטריונית אצל הרשם לענייני ירושה ע"י הנוטריון, תיקון בטופס מס’ 7 – אישור כי המצהיר חתם על הצהרתו, תיקון טפסים 11 ו-12 – ביטול מסמך נוטריוני ועוד.
דוברות הלשכה
ועדת הנוטריונים של הלשכה פנתה ליועצת המשפטית של משרד הבריאות בבקשה לקבוע נוהל שיאפשר לחולים המאושפזים בבתי חולים הזקוקים לאישור נוטריוני להסתייע ברופאי בתי החולים לקבלת תעודה רפואית.
צוות האתר
מרבית הנוטריונים מנהלים את הרישום ב"ספר הנוטריון". דא עקא, הם נאלצים להכין בעצמם את העמודות ולכתוב את הפרטים הנדרשים בחוברת, דבר הגורם לטרחה ולסרבול. כדי לתת מענה לדרישות הרישום – הפיקה ההוצאה לאור של לשכת עורכי-הדין את "ספר הנוטריון" ובו ספר הנוטריון, פנקס צוואות ופנקס הכנסה/הוצאה – כולם בכריכה אחת.
21.04.2009 | על האפוסטיל
עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי
מהי תעודה לפי אמנת האג מ- 1961 הקרויה "אפוסטיל" ?
עו"ד שמעון לפיד - מרכז ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי
הנוטריונים מתבקשים לשמור העתק ממסמך הזיהוי, על מנת לוודא, כי אכן מבקש השירות זוהה כדין על ידיהם.
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון