הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

צוות האתר
מועד תחילת הפגרה נדחה מיום 21 ביולי ליום 11 באוגוסט.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
מדריך לנושה המגיש תביעת חוב כחלק מהליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל: מתי ניתן להגיש את הבקשה, אופן הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים להגשה.
לשכת עורכי הדין בישראל
לשכת עורכי הדין בישראל פונה אליכם לצורך קבלת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס’ 4/2020 למתן שירותי ראיית חשבון וביקורת. המועד להגשת ההצעות למכרז - לא יאוחר מיום 30.6.2020 בשעה 16:00.
צוות האתר
מועד תחילת הפגרה נדחה מיום 21 ביולי ליום 11 באוגוסט.
ש. הייזלר, עו"ד, הממונה על המרשם וראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
הוראת נוהל חדשה המסדירה את אופן הגשתם של אישורי רשויות וועדות מקומיות בנוגע לתשלום חוב ארנונה והיטל השבחה והרחבת שירות רישום פעולות הורשה מרחוק, גם לצווים שהונפקו על ידי בית הדין הרבני.
דוברות שירות בתי הסוהר
מאפייניה הייחודיים של מערכת הכליאה מאלצים את שב"ס לנקוט משנה זהירות ולמתן את שלבי החזרה המדודה לשגרה, כבר בשבוע שעבר ובהתאם להנחיות והוראות משרד הבריאות אושרו מספר נושאים. כלל הפעולות הארגוניות מיושמות במטרה לשמור על בריאות הכלואים והסגל ולשמור על בטחונם האישי. שב"ס פועל וימשיך לפעול בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות ושאר גופי הביטחון ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.
גזברות הלשכה
איך משלמים דמי חבר? איני מצליח/ה לשלם באתר; איך משלמים עורכי דין שלא קיבלו שוברים? איך מקבלים קבלה בגין תשלום דמי החבר? האם עורכי דין שהגיעו לגיל 67 זכאים להנחה? איך מעדכנים פרטים? ועוד.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
ככלל, עורכי דין מתבקשים להגיש בקשות ללשכות ההוצאה לפועל באופן מקוון, באמצעות בתי התוכנה/האזור האישי.
עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה
בהמשך למפגש זום שנערך בתאריך 20.5.20, מובאות להלן השאלות הנפוצות שעלו במהלך ההצגה והתשובות עליהן.
מחלקת מתמחים
הנחיות בנושאים: מתמחה בבידוד; עבודה מהבית; מתמחה שהוצא לחל"ת; בחינת הסמכה מועד קיץ 2020; בקשות להירשם להתמחות ודוחות תקופתיים ובקשה להיבחן בבחינת ההסמכה של מועד קיץ 2020 ובקשות להתקבל ללשכה למי שאינם צריכים להיבחן. בהתאם להחלטת ועדת ההתמחות הארצית שאושרה במועצה הארצית יעמדו הנחיות אלה בתוקף עד ליום 31.5.20.
דף מס' 1 מתוך 112 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון