הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

הוועדה לבחירת שופטים צבאיים משפטאים
מועמדות לנשיא לבית הדין הצבאי לערעורים ולשופט בית הדין הצבאי לערעורים ניתן להגיש עד ליום כ"ד באב התשפ"א, 2 באוגוסט 2021.
מערכת בתי המשפט
לא תותר כניסתו של מבקר בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
הנהלת בתי המשפט
הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו בתקופת הפגרה ובדבר פעילות מזכירות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בימי שישי, ערבי חג, ימי זיכרון ובתקופת הפגרה.
לשכת עורכי הדין בישראל
התנגדות לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי-הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב - 1962 לקבלת מועמד תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רחוב שופן 1, ירושלים 92190.
יהודית ליאני| ממונה תחום בחינות, עורכי דין זרים ועורכת אתר מתמחים
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות מתמחים והסמכה, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
רויטל קילשטיין, אדמיניסטרציה, תפעול וסטאטוס חברות בלשכה
התנגדות לקבלת מועמד לפי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש חברות) תשכ"ב- 1962, תוגש בכתב תוך 30 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים למזכירות ועדת חברות, רח’ שופן 1 ירושלים 92190.
ד"ר יניב ואקי; עו"ד אלון רודס; עו"ד גיא רובינשטיין - עורכים
עם פרישתו של כבוד השופט מני מזוז מכס השיפוט, מערכת כתב עת "הפרקליט" היוצא לאור על ידי לשכת עורכי הדין, מזמינה חוקרות וחוקרים ועורכות ועורכי דין מהאקדמיה ומעולם המעשה להגיש הצעות למאמרים ולהערות פסיקה לפרסום בספר שיראה אור לכבודו. הצעות למאמרים ולהערות פסיקה ל"ספר מני מזוז" יש לשלוח עד לתאריך 15 באוגוסט 2021.
צוות הצרכנות
כמנהגנו, גם השנה, לקראת ראש השנה, אנו יוצאים במבצע הנחות לרכישת תווי קנייה של שופרסל (תו הזהב), המכובדים ברשתות שיווק שונות, בכפוף למגבלות ותנאים שונים, שחלקם מפורט להלן.
ועדת ביטוח לאומי
במסגרת עתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מבקשת לשכת עורכי הדין כי המוסד לביטוח לאומי ינקוט באופן מיידי פעולות דחופות והכרחיות שיביאו לביצור עצמאות הוועדות הרפואיות. בין היתר, קוראת הלשכה להקמת ועדה מייעצת בלתי תלויה עם נציגות הלשכה, אשר תופקד על מינוי הפוסקים ופעילותם בוועדות אלה.
דוברות הלשכה
אנו מבקשים לעדכן כי המועצה הארצית החליטה להרחיב את מעגל הזכאים לקבלת סיוע כלכלי מקרן הסיוע בראשותו של חבר המועצה, עו"ד משה טייב, ולהעניק סיוע כלכלי ומהיר לציבור עורכי ועורכות הדין שנפגעו במהלך ימי מבצע "שומר החומות" וכתוצאה מהאירועים הביטחוניים והאלימים שאירעו במהלך חודש מאי.
דף מס' 1 מתוך 113 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון