הודעות ועדכונים

המידע המפורסם במדור זה כולל הודעות מטעם הלשכה וגופים שונים, עדכונים ופרסומים נוספים בתחומים בעלי עניין לעוה"ד הנוגעים לעבודתם/ן השוטפת. גופים המעוניינים לפרסם מידע לעוה"ד במדור זה, מוזמנים לפנות באמצעות דוא"ל ibar@israelbar.org.il.

יחידת בתי הדין הצבאיים, ענף ארגון ובקורת
המינויים הנדרשים כוללים מינוי שופטים לבתי המשפט הצבאיים של ערכאה ראשונה, וכן שופט ונשיא לבית המשפט הצבאי לערעורים. יש להגיש מועמדות עד ליום 25.10.2021.
רשות האכיפה והגבייה
חטיבת הרשמים ברשות האכיפה והגבייה מודיעה על הרחבת מאגר מועמדים לכהונת רשמי ההוצאה לפועל.
יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers
מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.
דורון סער
מחפש אחר הצוואה שהותיר אבי ז"ל. שמו דוד סער מראשון לציון. עו"ד שבידו הצוואה, אשמח שיצור איתי קשר. טלפון : 052-6098596 בברכה , דורון סער .
צוות האתר
ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מהטקס המרכזי ומטקסי חלוקת התעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
פורום עורכי דין צעירים
תיבת הדואר תאפשר לנו לטפל בפניות השונות המתקבלות לא פעם מעורכי הדין הצעירים, הנוגעות, בין היתר, להשתלמויות, ימי עיון וכנסים, קבלות לדמי חבר, שינוי כתובת ועוד. במקרה הצורך, נוכל להפנות את עורכי הדין למחלקות הרלוונטיות בלשכה להמשך טיפול.
עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה, עו"ד ואיל חלאילה, יור ועדת התמחות ארצית, מר אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה
למאגר המפקחים על ההתמחות מטעם לשכת עורכי הדין דרושים/ות עורכי/ות דין מתנדבים/ות, חדורי/ות מוטיבציה ורצון לתרום תרומה מהותית לאיכות המקצוע, לשם ביצוע פיקוח על תקינות ואיכות הליך ההתמחות במשרדי המאמנים בכל חלקי הארץ.
מערכת בתי המשפט
לא תותר כניסתו של מבקר בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
ועדת ביטוח לאומי
במסגרת עתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מבקשת לשכת עורכי הדין כי המוסד לביטוח לאומי ינקוט באופן מיידי פעולות דחופות והכרחיות שיביאו לביצור עצמאות הוועדות הרפואיות. בין היתר, קוראת הלשכה להקמת ועדה מייעצת בלתי תלויה עם נציגות הלשכה, אשר תופקד על מינוי הפוסקים ופעילותם בוועדות אלה.
דוברות הלשכה
אנו מבקשים לעדכן כי המועצה הארצית החליטה להרחיב את מעגל הזכאים לקבלת סיוע כלכלי מקרן הסיוע בראשותו של חבר המועצה, עו"ד משה טייב, ולהעניק סיוע כלכלי ומהיר לציבור עורכי ועורכות הדין שנפגעו במהלך ימי מבצע "שומר החומות" וכתוצאה מהאירועים הביטחוניים והאלימים שאירעו במהלך חודש מאי.
דף מס' 1 מתוך 113 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון